Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Josep Pla

Nou, 51
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972305577
Fax: 0
info@fundaciojoseppla.cat
www.fundaciojoseppla.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Paraules endins


Descripció breu:

Entenent la lectura com a font de plaer i coneixement, amb el taller de lectura comprensiva "Paraules endins", volem incidir en la necessitat de concentrar-se en un text i comprendre'l al màxim per gaudir-ne amb la lectura en veu alta. El docent tindrà un paper important en la preparació del taller. Escollirem plegats els textos que treballarem segons els temes i els gèneres que siguin més adequats als vostres objectius curriculars.


Lloc o equipament:

Fundació Josep Pla


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer la figura de Josep Pla. Valorar els diferents gèneres literaris en la seva obra. Despertar en els alumnes la sensació d'esdevenir escriptor. Adoptar l'hàbit de concentració i comprensió en la lectura. Aprendre a llegir en veu alta.


Descripció de l'activitat:

Entenent la lectura com a font de plaer i coneixement, volem incidir en la necessitat de concentrar-se en un text i comprendre'l al màxim per gaudir-ne amb la lectura en veu alta. El docent tindrà un paper important en la preparació del taller. Escollirem plegats els textos que treballarem segons els temes i els gèneres que siguin més adequats als vostres objectius curriculars. La lectura final en veu alta serà el fruit de la maduració del text, en el qual descobrirem la literatura de Josep Pla.


Materials utilitzats:

Text de Josep Pla escollit amb el docent, adaptat al tema i al nivell necessaris. Material complementarisegons la lectura escollida (llibres, documents, etc.).


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura una enquesta als professors en la qual es valoren els aspectes organitzatius, de continguts i metodologia de l'activitat. Posteriorment, l'equip del Servei Educatiu (FJP) en valorarà els resultats i aplicarà, si escau, les mesures correctores oportunes a l'activitat.


Observacions: