Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Empúries

C/ Josep Puig i Cadafalch, s/n
Escala, l' - Alt Empordà
Telèfon: 972775976
Fax:
reservesempuries@gencat.cat
www.macempuries.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Empúries: ciutat romana


Descripció breu:

Visita a Empúries amb un recorregut temàtic pels espais principals de la ciutat romana per tal de conèixer la història de l'antiga Emporiae, descobrir els espais més importants de la ciutat i les seves funcions, i comprendre com es va iniciar la romanització i el canvi social, polític i cultural que va comportar l'arribada dels romans a la península Ibèrica.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Empúries.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 h 45 min.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Comprendre i valorar el patrimoni cultural. 2. Descobrir una de les grans etapes de la història de la humanitat. 3. Conèixer les colonitzacions a la Mediterrània. 4. Identificar i analitzar processos de canvi i transformació socials. 5. Conèixer les principals característiques de la societat i la cultura romanes. 6. Conèixer la història de la ciutat romana d'Empúries. 7. Identificar les aportacions culturals i tecnològiques que comportà la presència romana a la península. 8. Aplicar nocions de canvi i continuïtat en la vida quotidiana de les societats antigues.


Descripció de l'activitat:

Aquesta visita proposa un recorregut pels espais principals de la ciutat romana per tal de descobrir la història d'Emporiae, des dels seus inicis com a campament militar fins a la seva transformació posterior en ciutat. Ens fixarem en aquells espais arqueològics que han estat excavats per comprendre com s'estructurava una ciutat romana, quins n'eren els principals espais públics i privats, i com es duia a terme l'organització econòmica i política del territori. Aquesta visita aprofundeix en la descoberta de la cultura romana i en aspectes molt diversos d'aquesta cultura, com ara la religió, la tecnologia, el mode de vida, les creences o l'organització de la societat.


Materials utilitzats:

Dossier d'imatges (amb reconstruccions en 3D dels espais principals del jaciment) i tauleta amb imatges 3D d'alguns espais de la ciutat romana.


Mecanismes d'avaluació:

L'avaluació d'aquesta activitat es duu a terme, d'una banda, amb una posada en comú entre l'educador/a i els alumnes per fer balanç de l'activitat i, de l'altra, es proporciona als docents responsables una enquesta de satisfacció que valora diversos aspectes conceptuals, competencials i didàctics de l'activitat. Els educadors, al seu torn, valoren també la dinàmica i el funcionament de l'activitat de cada grup.


Observacions:

El grup mínim per fer aquesta activitat és de vint alumnes.