Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Ajuntament de Banyoles)

Plaça de la Font, 11
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972572361
Fax: 972575961
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Caçadors neolítics


Descripció breu:

Activitat pràctica per conèixer quines eren les tècniques de cacera durant la prehistòria a través de diferents reproduccions de puntes de projectil. S'hi explica la cacera amb javelina i propulsor i la cacera amb arc. Finalment, els alumnes faran una pràctica de cacera amb què experimentaran la dificultat d'haver de caçar l'aliment.


Lloc o equipament:

Parc Neolític de la Draga, Banyoles.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

90 minuts.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Posar en valor la tasca de l'arqueologia per recuperar i interpretar les restes del passat i donar a conèixer els resultats de les excavacions. 2. Saber situar el jaciment de la Draga en la línia del temps prehistòric. 3. Valorar i respectar el patrimoni arqueològic de la ciutat. 4. Descobrir les maneres d'obtenir aliment de l'entorn durant la prehistòria, les eines de cacera que es feien servir i la seva utilitat. 5. Posar en pràctica les tècniques de cacera.


Descripció de l'activitat:

Taller pràctic relacionat amb la cacera a la prehistòria. Es visita una de les cabanes reproduïdes del parc, on s'explica el tipus de cacera practicat pels habitants del poblat neolític de la Draga. Aquesta explicació s'acompanya de les reproduccions de puntes de projectils recuperades al mateix jaciment i de la visualització d'un breu audiovisual del descobriment al jaciment d'un dels arcs del poblat de la Draga. A la part pràctica, es posa a prova l'habilitat en les tècniques de cacera primitives amb javelines i propulsors i, seguidament, amb arcs i fletxes.


Materials utilitzats:

Reproduccions d'objectes recuperats a l'excavació que es relacionen amb l'activitat de la cacera; estris de cacera: javelines, propulsors, arcs i fletxes i diana 3D, i una tauleta digital amb l'audiovisual del descobriment de l'arc de la Draga.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat es dedica un temps a les conclusions per consolidar els aprenentatges. Posteriorment, es farà arribar una enquesta al professorat perquè avaluï diversos aspectes de l'activitat, incloent-hi la valoració que en fa l'alumnat, ja que la seva experiència qualitativa, juntament amb la del professorat, és determinant. L'equip d'educadors també completa una enquesta de valoració en finalitzar cada sessió.


Observacions:

Per poder fer aquesta activitat cal combinar-la amb la d'«Avui fem de neolítics». Activitat a l'aire lliure.