Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Bisbat de Vic

Carrer Santa Maria, 1
Vic - Osona
Telèfon: 938832655
Fax:
reserves@museuartmedieval.cat
monestirderipoll.cat; museuartmedieval.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Segles d'història al monestir


Descripció breu:

Amb aquesta activitat farem un recorregut pels 1.100 anys d'història del monestir de Ripoll. A través de personatges clau, com el comte Guifré el Pilós o l'abat Oliba, veurem la gran importància del monestir i la seva vinculació amb grans esdeveniments de la història de Catalunya. L'escultura i l'arquitectura romàniques ens transportaran a l'època de més esplendor del monestir.


Lloc o equipament:

Monestir de Santa Maria de Ripoll.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 h 30 min.


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Utilitzar el monestir com un espai d'aprenentatge complementari a l'àmbit educatiu. 2. Aprendre a interpretar una portalada romànica i conèixer les característiques principals de l'art romànic. 3. Respectar i valorar el patrimoni cultural i historicoartístic. 4. Comprendre la funció de les parts d'una església i l'arquitectura medieval. 5. Comprendre l'evolució del concepte de patrimoni. 6. Introduir coneixements de cultura religiosa. 7. Analitzar i interpretar imatges. 8. Conèixer la necessitat de conservació del patrimoni i les tècniques emprades.


Descripció de l'activitat:

Amb aquesta activitat farem un recorregut pels 1.100 anys d'història del monestir de Ripoll. A través de personatges clau, com el comte Guifré el Pilós o l'abat Oliba, veurem la gran importància del monestir i la seva vinculació amb grans esdeveniments de la història de Catalunya. L'escultura i l'arquitectura romàniques ens transportaran a l'època de més esplendor del monestir.


Materials utilitzats:

Còmic i làmines de les bíblies de Ripoll, làmines de la destrucció del monestir, portalada pintada, minerals i pigments de colors, capitells en 3D pintats.


Mecanismes d'avaluació:

Per a l'avaluació es tenen en compte els tres grups de persones que hi intervenen: equip d'educació, docents i alumnat. L'educador/a té a disposició un formulari per descriure el grup i recollir les pròpies impressions sobre l'activitat. A més, abans d'acabar l'activitat, un docent respon un qüestionari de valoració. S'envien també per correu electrònic unes enquestes a través del formulari de Google Forms, per tal que ens arribin les opinions dels alumnes sobre l'activitat i allò que han après.


Observacions:

El pagament de l'activitat inclou també l'entrada al monestir. La visita és adaptable per a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Tot i que el monestir té barreres arquitectòniques, a causa de la seva naturalesa patrimonial, el recorregut de les activitats es pot adaptar per a l'alumnat amb mobilitat reduïda sempre que s'avisi abans de l'activitat.