Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

AECT País d'Art i d'Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter

La Verneda, Allée des Cerisiers, 66230 Prats de Molló (França) / +33468839949
Molló - Ripollès
Telèfon: 000000000
Fax: 000000000
info@vcatalanes.com
www.vcatalanes.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

L'empremta del modernisme a Camprodon


Descripció breu:

Visita guiada per la vila de Camprodon en què es parla del modernisme i s'evoca la manera de viure dels estiuejants. A través de la mirada, els alumnes identificaran els diferents materials i elements arquitectònics utilitzats. A partir d'imatges d'època, es reflexionarà sobre l'adaptació de l'arquitectura a les necessitats actuals. En paral·le, els alumnes disposen d'un llibret pedagògic on han de respondre una sèrie de qüestions al llarg de la visita i després.


Lloc o equipament:

Camprodon


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

2 hores


Preu/alumne original:

2 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.6 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Descobrir la història de la vila de Camprodon i la seva evolució urbanística. Treballar el llenguatge arquitectònic. Identificar els diferents materials constructius emprats en el modernisme. Distingir l'arquitectura urbana de la rural. Ser capaç d'interpretar una façana i els seus elements.


Descripció de l'activitat:

Visita guiada per la vila de Camprodon en què es parla del modernisme i de les diferències amb l'arquitectura local. A través de la mirada, s'identifiquen els diferents materials i elements arquitectònics utilitzats. En paral·lel, els alumnes disposen d'un llibret pedagògic on han de respondre una sèrie de qüestions al llarg de la visita i després.


Materials utilitzats:

Llibret educatiu, llapis, goma i llapis de colors.


Mecanismes d'avaluació:

Adequació de l'activitat al currículum escolar. Satisfacció del professorat.


Observacions:

Algunes competències bàsiques que es treballen: interpretar el present a partir de l'anàlisi dels canvis i les continuïtats al llarg del temps per comprendre la societat; interpretar l'espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s'hi i desplaçar-s'hi; improvisar i crear amb els elements i els recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics i gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d'enriquiment personal i social.