Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

C/ Santa Llúcia, 8
Girona - Gironès
Telèfon: 972204637
Fax: 972216487
macgirona.cultura@gencat.cat
www.macgirona.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Gallicanti. Del burg al monestir, los afanys de Pere Romaní


Descripció breu:

L'activitat es treballa a través de tres mòduls: el monestir de Sant Pere de Galligants, l'urbanisme i els gremis i oficis. L'alumnat, dividit en tres grups, un per a cada mòdul, farà un taller i un itinerari. L'objectiu és que amb tota la informació aconseguida creïn un relat que pugui presentar-se a concurs.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona, ubicat al monestir de Sant Pere de Galligants.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

3 h


Preu/alumne original:

5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Comprovar el compliment pràctic de la regla de sant Benet. Donar a conèixer l'existència de classes segons la procedència social dels monjos. Treballar les ciutats medievals, i en concret el burg de Sant Pere i els edificis singulars com el monestir benedictí de Sant Pere de Galligants, amb diferents tallers i itineraris pel burg de la ciutat.


Descripció de l'activitat:

L'activitat es treballa a través de tres mòduls: el monestir de Sant Pere de Galligants, l'urbanisme i els gremis i oficis. L'alumnat, dividit en tres grups, un per a cada mòdul, farà un taller i un itinerari. L'objectiu és que amb tota la informació aconseguida creïn un relat que pugui presentar-se a concurs.


Materials utilitzats:

Reproduccions, material gràfic, material per treballar els tallers (plomes, tinta, paper artesà, imants, material de construcció de tipus Lego, etc.).


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura un qüestionari al professor responsable i a l'educador que guia l'activitat.


Observacions:

La idea és que l'alumnat continuï fent el treball posterior a l'aula, creant un relat sobre Pere Romaní, en qualsevol suport (audiovisual, escrit, sonor, còmic, etc.). Les escoles poden presentar el seu relat a concurs.