Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Bolvir

Carrer de la Font, 2
Bolvir - Cerdanya
Telèfon: 972895001
Fax: 972895012
bolvir@bolvir.cat
www.bolvir.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

L'arquitectura a l'època romana: el mosaic


Descripció breu:

D'una forma molt senzilla aprendrem l'art de crear escenes i representacions a partir de petites tessel·les. Reproduirem tot el procés de creació d'un mosaic romà fins que cada nen n'obtingui un petit model, que podrà endur-se a casa com a regal. Preparació del terreny, tria de les peces, disseny del dibuix i obra final.


Lloc o equipament:

Museu Espai Ceretània. Carrer de la Corona, 46. 17539 Bolvir


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2


Preu/alumne original:

6.05 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.55 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer una part important de la nostra historia, l'art i l'arquitectura antiga.


Descripció de l'activitat:

D'una forma molt senzilla aprendrem l'art de crear escenes i representacions a partir de petites tessel·les. Reproduirem tot el procés de creació d'un mosaic romà fins que cada nen n'obtingui un petit model, que podrà endur-se a casa com a regal. Preparació del terreny, tria de les peces, disseny del dibuix i obra final.


Materials utilitzats:

Tessel·les i base.


Mecanismes d'avaluació:

Valoració de l'actitud de l'alumnat. Valoració del treball en grup. Valoració de la capacitat educativa i relacional de l'alumnat. Valoració de la participació de l'alumnat.


Observacions: