Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Lloret de Mar

Plaça de la Vila, 1
Lloret de Mar - Selva
Telèfon: 972349573
Fax: x
patrimonicultural@lloret.cat
patrimoni.lloret.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Atrapa la bandera!


Descripció breu:

El monitor dividirà els alumnes en cinc equips i assignarà un rol a cada membre de l'equip. Es farà un joc de pistes: es repartirà a cada grup un plànol del museu i les preguntes que han de contestar seguint les pistes que hi ha per totes les sales. Les lletres de les respostes correctes els portaran a omplir l'enunciat d'un enigma. La solució de cada enigma és un lloc del museu on trobaran la bandera. Es mesurarà el temps que tarda cada equip i es farà un rànquing amb tots els grups.


Lloc o equipament:

Museu del Mar


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer i valorar l'activitat pesquera. Difondre el patrimoni marítim del poble de Lloret de Mar. Valorar la importància de la conservació del medi natural i reflexionar sobre la seva protecció. Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge.


Descripció de l'activitat:

S'explicarà la dinàmica del joc de pistes i es repartirà el material. Es dividirà el grup en cinc equips i a cada equip se li donarà un plànol del Museu del Mar i les pistes. Tots els equips tindran les mateixes pistes, però en un ordre diferent per tal que no es puguin copiar. L'enunciat de cada pista està marcat en el mateix color que tenen les sales en el plànol del Museu, perquè si els alumnes no coneixen l'espai, puguin deduir fàcilment cap a on dirigir-se. Hi ha una única resposta a cada pregunta que plantegen les pistes. Quan estiguin clares les instruccions, la persona que faci de guia posarà el cronòmetre en marxa. Els equips hauran de buscar les solucions de les pistes per totes les sales del Museu.


Materials utilitzats:

Dossier del professorat, fitxes de l'alumnat, plànol del museu, pistes per a cada equip, banderes pirates, cronòmetre i pissarra.


Mecanismes d'avaluació:

Analitzar els elements físics i humanitzats dels paisatges i dels principals factors de canvi produïts per processos naturals i per l'activitat humana al llarg del temps. Reconèixer la diversitat de paisatges de Catalunya i Espanya, i la necessitat de preservar la riquesa paisatgística i patrimonial. Identificar les normes de convivència dels grups i respectar els drets i deures fonamentals de les persones. Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació.


Observacions: