Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Atri Cultura i Patrimoni SLU

Carrer Nou, 60, 2n
Caldes de Malavella - Selva
Telèfon: 972470735
Fax: 603643525
info@atri.cat
www.atri.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Modernisme i estiueig a Caldes de Malavella


Descripció breu:

A partir de la segona meitat del segle XIX, gràcies a les fonts d'aigües termals, Caldes de Malavella va esdevenir una població activa on els balnearis i l'estiueig de l'alta societat s'alternaven amb una pròspera indústria embotelladora. En aquesta activitat coneixerem el destacable patrimoni arquitectònic modernista que va deixar a Caldes aquesta etapa de la seva història recent.


Lloc o equipament:

Nucli de Caldes de Malavella


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

9 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

6.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Veure com era Caldes de Malavella al segle XIX i com es va transformar en un municipi d'estiueig i amb obres arquitectòniques destacables dins el modernisme català. Identificar el patrimoni arquitectònic i artístic modernista. Valorar les necessitats de protegir i difondre el patrimoni natural i cultural com a herència cultural dels grups humans i manifestació de riquesa i diversitat. Localització i obtenció d'informacions diverses sobre restes arqueològiques i elements patrimonials de Catalunya.


Descripció de l'activitat:

Es comença l'activitat a la font de la Mina, on es tasta l'aigua termal de Caldes i s'explica com les aigües hi van atreure els primers estiuejants, que s'hi van fer segones residències de l'estil arquitectònic de l'època: el modernisme. Es continua cap a la plaça de Sant Grau i la Casa Rosa, on es descobreix l'intens lligam que hi va haver entre modernisme i termalisme. Es passeja pel nucli de Caldes, des de la rambla Recolons als balnearis, on s'expliquen els orígens de l'activitat balneària moderna i per què les residències d'estiueig modernistes emmarquen un espai urbà concebut per al passeig, el repòs i el benestar.


Materials utilitzats:

Làmines plastificades amb rèpliques de documents originals, mapes, etc. Dossiers didàctics adaptats als diferents nivells. Tauleta de suport audiovisual i gràfic.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat. Avaluació de l'alumnat a través de la posada en comú dels continguts al final de l'activitat.


Observacions:

S'haurà de contractar transport per arribar a Caldes de Malavella i per recollir el grup una vegada acabada la visita. També s'hi pot arribar en tren. La visita també es pot combinar amb la visita a una planta embotelladora d'aigua termal a Caldes de Malavella (demaneu-ne el pressupost a part).