Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Atri Cultura i Patrimoni SLU

Carrer Nou, 60, 2n
Caldes de Malavella - Selva
Telèfon: 972470735
Fax: 603643525
info@atri.cat
www.atri.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Descobrim un castell a través de l'arqueologia


Descripció breu:

El castell de Sant Iscle és un bon exemple de castell medieval recuperat per l'arqueologia. Actualment s'hi han fet tretze campanyes arqueològiques, i encara s'hi treballat cada estiu. L'activitat s'inicia amb una introducció històrica del vescomtat de Cabrera, al qual va pertànyer Sant Iscle, i es visita el castell amb un recorregut per l'interior tot descobrint-ne les diverses estances, el procés d'excavació arqueològica i la història.


Lloc o equipament:

Castell de Sant Iscle de Vidreres


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3 hores


Preu/alumne original:

11 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

8.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer què és un jaciment arqueològic i de quina manera es descobreix i s'investiga. També es vincularà el patrimoni arqueològic amb el patrimoni documental. Conèixer quines eren les funcions dels castells medievals i com s'hi vivia, contextualitzant-los dins del procés de feudalització. Valorar les necessitats de protegir i difondre el patrimoni cultural.


Descripció de l'activitat:

El castell de Sant Iscle de Vidreres és un bon exemple de castell medieval recuperat per l'arqueologia. Actualment s'hi han fet tretze campanyes arqueològiques i encara s'hi treballat cada estiu. S'accedeix a Sant Iscle després d'una caminada de 45 minuts aproximadament des del poble de Vidreres. S'arriba davant del castell, on hi ha uns plafons explicatius. Després d'una introducció històrica del vescomtat de Cabrera, es visita Sant Iscle amb un recorregut per l'interior (recinte principal, ampliació oest i capella), tot descobrint-ne les diverses estances, el procés d'excavació arqueològica i la història particular. Es torna a peu fins al punt de sortida.


Materials utilitzats:

Plafons explicatius, làmines amb plantes del castell i reconstruccions gràfiques del seu aspecte original. Es mostren diferents materials arqueològics trobats en aquest jaciment i s'explica el treball posterior que es fa: neteja, siglatge, classificació, inventari, etc., a través de la tauleta.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat. Avaluació de l'alumnat a través de la posada en comú dels continguts al final de l'activitat.


Observacions:

Cal portar roba i calçat adequats per caminar. S'haurà de contractar transport per a l'arribada a Vidreres i per a la recollida del grup una vegada acabada l'activitat.