Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Bolvir

Carrer de la Font, 2
Bolvir - Cerdanya
Telèfon: 972895001
Fax: 972895012
bolvir@bolvir.cat
www.bolvir.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

La ceràmica a l'antiguitat


Descripció breu:

Des de la invenció dels primers objectes ceràmics (vers el 4000 aC, durant el neolític), tant les tècniques com els usos i les formes emprades han anat evolucionant a pas de gegant. En aquest taller, els alumnes podran veure les tècniques més antigues utilitzades en el treball de la ceràmica. L'activitat té una part teòrica en què els participants poden veure i manipular ceràmiques de diverses èpoques (romana, medieval, moderna) i en la qual se'ls expliquen algunes de les principals diferències entre aquestes.


Lloc o equipament:

Museu Espai Ceretània. Carrer de la Corona, 46. 17539 Bolvir


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

6.05 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.55 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

L'activitat té una part teòrica en què els participants poden veure i manipular ceràmiques de diverses èpoques (romana, medieval, moderna) i en la qual se'ls expliquen algunes de les principals diferències entre aquestes.


Descripció de l'activitat:

Des de la invenció dels primers objectes ceràmics (vers el 4000 aC, durant el neolític), tant les tècniques com els usos i les formes emprades han anat evolucionant a pas de gegant. En aquest taller, els alumnes podran veure les tècniques més antigues utilitzades en el treball de la ceràmica. L'activitat té una part teòrica en què els participants poden veure i manipular ceràmiques de diverses èpoques (romana, medieval, moderna) i en la qual se'ls expliquen algunes de les principals diferències entre aquestes. Un petit cremador ritual d'encens, una venus, un petit vas neolític, etc. Són alguns dels objectes que podrem crear, decorar i endur-nos de record a casa.


Materials utilitzats:

Un petit cremador ritual d'encens, una venus, un petit vas neolític, ceràmiques i pintures.


Mecanismes d'avaluació:

Valoració de l'actitud de l'alumnat. Valoració del treball en grup. Valoració de la capacitat educativa i relacional de l'alumnat. Valoració de la participació de l'alumnat.


Observacions: