Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL

C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a
Olot - Garrotxa
Telèfon: 972903822
Fax: 972273228
info@educart.biz
www.educart.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El port de Roses a escena


Descripció breu:

Portem el port de Roses a escena, per conèixer-ne els espais i la gent que hi treballa, aprenent del seu ofici i de les mesures que es porten a terme per a la continuïtat de l'espai, tot creant un vídeo que proposa millores perquè el port de Roses esdevingui un port encara més sostenible!


Lloc o equipament:

El port pesquer de Roses


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 hores


Preu/alumne original:

3.8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.3 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Aprendre que darrere de cada espai i de cada lloc del port hi ha molta gent que treballa i que viu del món de la pesca. Conèixer quines són les millors pràctiques per a la subsistència de la pesca i quines millores poden aportar els alumnes. Saber trobar en cada espai què es el que explica millor el lloc i la gent que hi treballa. Gravar un vídeo en què els alumnes, per equips, decideixen mostrar el port de Roses: explicar el més remarcable de cada espai i tenir en compte que l'objectiu és trobar el que té de més genuí; també parlar de què pot fer-se perquè sigui un port sostenible i respectuós amb el medi ambient. Col·laborar en equip per saber quina és la millor manera de presentar el que volem comunicar. Valorar el patrimoni material i també immaterial. Respectar les diferents maneres de viure i d'entendre el món. Potenciar una actitud crítica envers la relació dels humans amb el medi i incentivar-ne la  millora.


Descripció de l'activitat:

Visita dels espais més importants per entendre el funcionament del port pesquer de Roses. En cadascun es tractaran temes específics al voltant de la pesca. Els alumnes, organitzats en 4 equips, hauran de decidir per torns quin és el millor resum de l'espai visitat i gravar-ho amb un iPad en una seqüència d'un minut. El moll de les arts menors: la pesca més artesanal i la seva supervivència. La barca d'arrossegament: dins la barca comprendrem el funcionament i la complexitat del treball, la necessitat de treballar en equip i les funcions d'alguns pescadors. A més, coneixerem la tecnologia bàsica per la qual aquestes barques poden ser més eficients. El moll davant de la llotja: aprendrem què és la llotja del peix i quina funció té, coneixerem quines mesures es prenen perquè les espècies no s'esgotin, parlarem sobre el problema dels residus que es llencen al mar i coneixerem quines accions es porten a terme per millorar la situació. La planta d'envasat.


Materials utilitzats:

Els espais del port pesquer, estris i eines dels pescadors, iPad.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat i de l'educadora que fa la visita.


Observacions: