Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Ripoll

pl Ajuntament,3
Ripoll - Ripollès
Telèfon: 972703144
Fax:
museuetnografic@ajripoll.cat
www.museuderipoll.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Joc de pistes


Descripció breu:

La visita té com a principal objectiu posar en valor el patrimoni etnològic i la cultura tradicional pròpia del nostre país per facilitar a l'alumne les eines per ubicar-se en el seu medi, de manera que pugui entendre'l i respectar-lo. Al llarg de la visita es mostren maneres de viure en el passat recent i en l'àmbit local, i es descobreixen punts en comú al llarg del territori català que remarquen i posen en context l'arrelament i la identitat. A més, ajuden a crear vincles territorials i a entendre i compartir les diferents cultures actuals.


Lloc o equipament:

Museu Etnogràfic de Ripoll


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.15 hores


Preu/alumne original:

2.75 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.82 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Mostrar la importància de conèixer el nostre passat més recent per tal de poder entendre el present i avançar cap al futur. Conèixer la importància que el món ramader i agrícola han tingut en la nostra societat. Donar a conèixer els diferents oficis artesans que hi ha entorn del treball del ferro. Conèixer les tradicions i els costums de la societat catalana dels segles XIX i XX. Aprendre a relacionar la història personal amb la col·lectiva. Posar en valor el patrimoni i el seu estudi.


Descripció de l'activitat:

La visita té com a principal objectiu posar en valor el patrimoni etnològic i la cultura tradicional pròpia del nostre país per facilitar a l'alumne les eines per ubicar-se en el seu medi, de manera que pugui entendre'l i respectar-lo. Al llarg de la visita es mostren maneres de viure en el passat recent i en l'àmbit local, i es descobreixen punts en comú al llarg del territori català que remarquen i posen en context l'arrelament i la identitat. A més, ajuden a crear vincles territorials i a entendre i compartir les diferents cultures actuals. Redescobrirem el fons del Museu i el seu significat a través d'una activitat lúdica que permet donar valor als objectes i entendre'ls en el seu context històric i social. Després d'una visita d'introducció en què s'explica el Museu i el seu significat, es facilita una fitxa amb un joc de pistes que, individualment o en grup, l'alumne ha d'anar resolent al llarg del recorregut.


Materials utilitzats:

Ftixa del joc de pistes


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per als professors i els alumnes


Observacions: