Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Josep Pla

Nou, 51
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972305577
Fax: 0
info@fundaciojoseppla.cat
www.fundaciojoseppla.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El país del vent


Descripció breu:

Després d'una breu introducció a la vida i a l'obra de Josep Pla, ens aproparem al món de la creació literària i de la descripció amb l'ajut de l'escriptor. Ajudarem els alumnes a entendre els factors climàtics com a definidors de la geografia, del caràcter de les persones i de les seves activitats. Treballarem els noms dels vents, la predicció meteorològica i les dites populars. Competències bàsiques d'educació primària: 1, 3, 4, 5, 6, 11,13, IP4, IP6. Competències bàsiques d'educació secundària: 1, 8, 11, Ac1.


Lloc o equipament:

Fundació Josep Pla.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 hora i 30 minuts.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Apropar els participants a la biografia i a l'obra de Josep Pla. 2. Comprendre el fenomen del vent, les seves característiques i els efectes diversos sobre les persones. 3. Aprendre a observar i interpretar la realitat que ens envolta i la manera com ens influeix, encara que a vegades no es pugui percebre amb els ulls. 4. Experimentar diferents formes de transmetre i expressar fenòmens meteorològics a través de la literatura, la cultura popular, el periodisme i la música.


Descripció de l'activitat:

Després d'una breu introducció a la vida i a l'obra de Josep Pla, ens aproparem al món de la creació literària i de la descripció. Ajudarem els alumnes a entendre els factors climàtics com a definidors de la geografia, del caràcter de les persones i de les seves activitats. Els conceptes que treballarem són els noms dels vents, la predicció meteorològica i les dites populars. Tot plegat, per incorporar la literatura com una eina més per entendre i explicar més detalladament el món que ens envolta.


Materials utilitzats:

Exposició permanent, text de Josep Pla «El vent de garbí i la tramuntana», una rosa dels vents, mots encreuats, refranys i dites catalanes sobre el vent, mapa de Catalunya i signes meteorològics.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura una enquesta al professorat en la qual es valoren els aspectes organitzatius, de continguts i metodologia de l'activitat. Posteriorment, l'equip del servei educatiu de la Fundació Josep Pla en valorarà els resultats i hi aplicarà, si escau, les mesures correctores oportunes.


Observacions:

Continguts clau d'educació primària: · Producció de textos orals de diferents tipus i formats de l'àmbit personal i escolar amb preparació prèvia, i adaptant l'entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa. · Comprensió del sentit global i específic d'un text de tipologia diversa en diferents formats i suports, identificant les informacions literals i inferencials. Continguts clau d'educació secundària: 1, 2, 8, 11, 13, 21.