Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

C/ Santa Llúcia, 8
Girona - Gironès
Telèfon: 972204637
Fax: 972216487
macgirona.cultura@gencat.cat
www.macgirona.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

L'escriptura medieval


Descripció breu:

Introducció a l'escriptura a l'època medieval i al paper que tenia als monestirs. Després de visitar l'arquitectura i veure com era la vida al monestir, l'alumnat descobrirà una de les principals tasques dels monjos, que es desenvolupava en l'escriptori-biblioteca: l'escriptura. Els alumnes reproduiran textos medievals usant el material de l'època.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona, ubicat al monestir de Sant Pere de Galligants.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 hores.


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer com vivien els monjos en un monestir medieval. 2. Reconèixer l'estructura organitzativa dels ordes religiosos a l'època medieval. 3. Conèixer els documents medievals. 4. Experimentar amb una activitat medieval: l'escriptura.


Descripció de l'activitat:

Introducció a l'escriptura a l'època medieval i al paper que tenia als monestirs. Després de visitar l'arquitectura i la vida al monestir, l'alumnat descobrirà una de les principals tasques dels monjos, que es desenvolupava a l'escriptori-biblioteca: l'escriptura. Els alumnes reproduiran textos medievals usant el material de l'època.


Materials utilitzats:

Material gràfic de suport, reproduccions de documents medievals, llibres relligats, càlams, escaires, tinters, tinta, plomes d'au.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura un qüestionari al professor o professora responsable i a l'educador o educadora que guia l'activitat.


Observacions:

Els alumnes s'emporten el text medieval treballat a l'activitat.