Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Atri Cultura i Patrimoni SLU

Carrer Nou, 60, 2n
Caldes de Malavella - Selva
Telèfon: 972470735
Fax: 603643525
info@atri.cat
www.atri.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Llagostera, vila medieval


Descripció breu:

El nucli antic de Llagostera, situat en un turó, conserva part de les dues muralles concèntriques que el protegien, amb l'església i el castell al capdamunt, i la trama de carrers medievals que el configuraven. Retrocedirem fins al segle XV per saber com era Llagostera a final de l'edat mitjana.


Lloc o equipament:

Nucli antic de Llagostera


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

9 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

6.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer com era Llagostera a final de l'edat mitjana, un nucli urbà amb muralles, castell, església i xarxa de carrers, i com va créixer més enllà de les muralles a partir del segle XVI. Identificar aquest exemple amb el que va passar, de manera molt semblant, a moltes poblacions de Catalunya. Valoració de les necessitats de protegir i difondre el patrimoni natural i cultural com a herència cultural dels grups humans i manifestació de riquesa i diversitat. Localització i obtenció d'informacions diverses sobre restes arqueològiques i elements patrimonials de Catalunya.


Descripció de l'activitat:

L'activitat comença amb una visita al Centre d'Interpretació històrica de Can Caciques, situat en ple nucli antic. Es comenten els plafons, s'explica l'edifici, que reaprofita una torre de la segona muralla, i es mira l'audiovisual. A continuació, es puja fins a la plaça del Castell, on es fa una explicació dels dos poders de l'època: el civil (castell) i el religiós (església). Finalment, es fa un recorregut a peu pels diferents carrers del nucli antic: carrers del Fred, Olivareta, Sant Pere, Major, Alt de Girona i plaça del Mercat. En diverses parades es comenta el doble recorregut de la muralla, s'explica l'entramat dels carrers i com el poble va sobrepassar els límits de les muralles a partir del segle XVI.


Materials utilitzats:

Dossiers didàctics i pedagògics adaptats als diferents nivells. Làmines amb reconstruccions dibuixades de l'aspecte que tenia la vila al segle XV. Plànols del nucli antic.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat. Avaluació de l'alumnat a través de la posada en comú dels continguts al final de l'activitat.


Observacions:

S'haurà de contractar transport per arribar a Llagostera i per recollir el grup una vegada acabada la visita.