Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Tossa de Mar

Av. Pelegrí, 25
Tossa de Mar - Selva
Telèfon: 972340104
Fax:

www.tossademar.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

VISITA A LA HISTÒRIA DE TOSSA DE MAR AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE


Descripció breu:

Coneix la història de Tossa de Mar amb una mirada inclusiva, perquè elles també hi van ser, van treballar i pintar el paisatge blau. Perquè ells no van ser els únics protagonistes d'aquest poble de mar i no només van protagonitzar fets bèl·lics, també van plorar per somnis frustrats. Un recorregut per una ruta senyalitzada per identificar estereotips i recuperar figures que van deixar petja a Tossa.


Lloc o equipament:

Centres de primària i de secundària.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

1 h 45 min.


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Generals: 1. Introduir la perspectiva de gènere en el coneixement de la història en els recursos educatius. 2. Recuperar dones i personatges femenins de diferents èpoques. 3.Visibilitzar referents femenines en la història. 4. Recuperar la genealogia femenina relacionada amb el municipi. Específics: 1. Mostrar la coeducació en la història: qüestionant estereotips de gènere i la visió androcèntrica. 2. Recuperar i difondre noms i aportacions femenins. 3. Divulgar les figures i les aportacions a través de la ruta senyalitzada.


Descripció de l'activitat:

A partir d'una ruta senyalitzada que abraça des de l'època romana i l'edat antiga fins a l'època més contemporània, recorrerem diferents punts de la vila vella i dels voltants per conèixer la història amb la presència de les dones i de personatges femenins que han nodrit l'imaginari de Tossa de Mar. A través d'aquesta ruta, que finalitzarà al Museu de la Dona, la mainada podrà descobrir amb perspectiva de gènere com s'han construït llegendes basades en idees estereotipades i desmuntar-les a través d'un treball de coeducació.


Materials utilitzats:

Per fer aquesta ruta, se seguiran uns senyals del patrimoni cultural amb contingut infantil i mirada de gènere, per tal de conèixer el passat lliure d'estereotips sexistes. A més, cada senyal conté un joc i material didàctic de coeducació per reescriure la història i donar lloc a personatges que han quedat invisibilitzats per la mirada androcèntrica.


Mecanismes d'avaluació:

Per dur a terme l'avaluació i el seguiment de l'activitat desenvolupada a cada centre educatiu, s'establiran diferents indicadors quantitatius i qualitatius. INDICADORS QUANTITATIUS: nombre d'escoles que sol·liciten l'activitat, nombre de nens, nenes i criatures no binàries que hi participen, nombre de personatges femenins i masculins treballats, nombre de fets històrics coneguts amb perspectiva de gènere. INDICADORS QUALITATIUS: valoracions de les persones que han fet la ruta amb perspectiva.


Observacions:

Tot i ser plantejada per a primària, secundària i cicles formatius, l'activitat es pot adaptar a grups de batxillerat i, fins i tot, persones adultes.