Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

La Sirga, Cooperativa de Serveis Culturals, SCCL

Passatge Elisenda de Montcada, 2 AT 01
Salt - Gironès
Telèfon: 608178610
Fax:

https://www.lasirga.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Els pobles de Mercè Rodoreda


Descripció breu:

Mercè Rodoreda va viure en molts llocs al llarg de la seva vida: a Barcelona, però també a París o a Ginebra. Ara bé, quan es va fer gran, se'n va anar a viure a un raconet molt petit de Catalunya: Romanyà de la Selva. Sabeu on és? Romanyà està tot envoltat de bosc i, allà, Rodoreda va descobrir una colla de pobles molt curiosos. Avui en descobrirem un i, amb ell, les paraules que l'autora utilitza per descriure'l, paraules que haurem de protegir, perquè s'utilitzen molt poc. Per això il·lustrarem els pobles que apareixen en aquest llibre.


Lloc o equipament:

Centres d'educació infantil i primària.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 hora.


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Donar a conèixer la figura i l'obra de Mercè Rodoreda a través dels pobles més suggeridors que apareixen als contes. 2. Treballar vocabulari a partir de les paraules que apareixen als contes de Viatges i flors. 3. Desenvolupar les competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana. 4. Conèixer, valorar i estimar l'entorn natural, social i cultural més proper, amb la qual cosa es reforci el sentiment de pertinença i arrelament al país.


Descripció de l'activitat:

Heu sentit a parlar mai de Mercè Rodoreda? Va ser una escriptora molt coneguda del nostre país. Sabeu què fa una escriptora? Ella va escriure llibres, sobretot novel·les, que són històries llargues, que han estat molt llegides i traduïdes a molts idiomes. Si busqueu per casa, potser hi trobareu algun llibre i, si no, segur que als vostres pares o avis els sona molt el seu nom. Mercè Rodoreda va viure en molts llocs al llarg de la seva vida: a Barcelona, però també a París o a Ginebra. Ara bé, quan es va fer gran, se'n va anar a viure a un raconet molt petit de Catalunya: Romanyà de la Selva. Sabeu on és? Romanyà està tot envoltat de bosc i, allà, Rodoreda va descobrir una colla de pobles molt curiosos, i avui en descobrirem un. Creació d'un poble màgic. Després d'haver comentat el poble que hem llegit, farem grups; a cada grup se li donarà un fragment del conte i dibuixarem aquell fragment posant les paraules que hem après al costat. Amb aquests dibuixos decorarem la classe.


Materials utilitzats:

Ordinador i projector; paperògraf o rotlle de paper; llapis, gomes i maquinetes; llapis de colors, retoladors o ceres; llibre de viatges i flors; fragments dels contes.


Mecanismes d'avaluació:

Valoració per al professor/a i valoració per a l'alumne/a.


Observacions: