En aquesta monografia es posa de manifest la identitat de Miànigues com a unitat independent fins a la seva annexió el 1845 al municipi de Porqueres. Es repassen els aspectes més importants des de múltiples vessants, en temes que van des de l'Edat Mitjana fins a la creació de la xarxa social i econòmica actual. Conèixer la història d'un petit lloc, moltes vegades comporta conèixer i comprendre les seves formes de vida en relació a municipis més grans. Miànigues té una interessant història local i quotidiana que mereix el seu estudi, font de coneixement i d'estimació.