Sant Pere Pescador

Any de publicació
2002
Número pàgines
96
ISBN
84-95187-40-X

-- Situació

-- Cronologia

1- Les restes arqueològiques

2- Villa militiano

3- Demografia

4- Els Caramany

5- Drets senyorials

6- La força

7- L'expansió urbana

8- La universitat a l'època moderna

9- L'església parroquial

10- La capella de Sant Sebastià

-- Culte i vida parroquial

11- Noves terres de conreu

12- Els cortals

-- Cartografia i nuclis disseminats

13- Les guerres contra França

14- Josep Garriga Buach, un afrancesat

-- La comtessa de Molins

15- La darrera carlinada

16- El poder local a final del s. XIX

17- L'ensenyament

18- L'escola

-- L'apotecari Ramon Gres

19- La transformació de l'agricultura

20- La pesca

21- Els oficis

-- Dictadura i II República

22- Associacions agràries

23- Societats recreatives i mutuals

-- Empori

24- La col·lectivitat

25- Les víctimes de la guerra

26- La postguerra

27- Franquisme i transició

28- La democràcia

29- Els passos del riu

30- Les inundacions

31- Un segle de millores

32- L'esport

33- El teatre

34- El turisme

35- Activitats culturals

36- Toponímia

37- Patrimoni natural

-- Bibliografia, agraïments i procedència de les fotografies