-- Situació

-- Cronologia

1- La recerca

2- El món del contraban

3- Frontera i contraban

4- Organismes repressius

5- Camins de ronda

-- Legislació

6- El segle XVIII

7- La Guerra del Francès

8- La I Guerra Mundial

9- 1936-1939

10- L'estraperlo

11- Bestiar

-- L'època de la fam

12- Libro secreto de denuncias

13- El desarrollismo

14- Petits objectes domèstics

15- Peces de cotxe

16- Tecnologia

17- Antiguitats

18- L'hermano Fermín

19- Tabac al coll Portell

-- Fent el paquet

20- Contraban i turisme

21- Pornografia

22- Souvenirs

23- Geografia i contraban

24- Dels bandolers a la Guerra Civil

25- Refugiats

26- Els maquis

27- Violència política

-- Walter Benjamin

28- Derivats del cannabis

29- Opiacis

30- Cocaïna

31- Drogues sintètiques

32- Un viatjant

33- Connexions internacionals

-- Tràfic de drogues

34- Convivència

35- Retalls

36- Les fronteres

37- S'acabarà el contraban?

38- Literatura

-- Bibliografia, agraïments i procedència de les fotografies