-- Situació

-- Cronologia

1- El marc natural

2- La llegenda de la fundació

3- Document fundacional

4- L'escut

5- El llibre Ferrat

6- L'edat antiga

7- Visigots i àrabs

8- L'època medieval

9- El castell

10- El tractat de Llívia

-- Fronteres militars i fiscals

11- Els acords de Baiona i el perímetre jurisdiccional

12- El s. XIX i primers anys del s. XX

13- La fraternitat llivensa

14- La Guerra Civil

15- Postguerra

16- Evolució històrica de la població

17- L'evolució turística

18- Les llindes

19- Les lloses sepulcrals

20- El pastor del Carlit

21- L'ensenyament primari

22- Els germans de la Salle

23- La farmàcia antiga

24- El museu municipal

25- El recinte parroquial

26- El Festival de Música

27- Els quaderns municipals

28- Filatèlia. El segell de Llívia

29- L'orgue

30- Fills notables de la vila

31- Visites de personalitats

32- Les cases pairals de Cerdanya

-- Can Travi

33- Propietats municipals a França

34- Les aigües del riu Er

35- Vicissituds frontereres

36- L'Hotel "Bones Hores"

37- L'Ermita de Sant Guillem

38- La llegenda de Lampègia

39- El mil·lenari de Catalunya i la Cerdanya

40- Esports

41- Llívia cap al s. XXI

-- Bibliografia, agraïments i procedència de les fotografies