Aquest treball vol ser un modest acostament a la vida i la història de Viladrau. No per ésser un poble petit ha estat històricament irrellevant, ans al contrari. Podem parlar de molts fets que demostren la personalitat dels seus habitants, de les persones que hi vénen temporalment i de la riquesa natural afavorida per la seva situació dins el Montseny.