-- Situació

-- Cronologia

1- Les cases dels pescadors

2- Els barris de pescadors

3- Gent de mar diversa

4- Llotges i peixateries

5- La indumentària

6- Cafès i tavernes

7- La cuina

8- Els costums

9- Creences

10- Devocions i folklore

-- Els temporals

-- Naufragis

11- Mestres d'aixa i calafats

-- Les embarcacions

12- Coralers i pescadors submarins

13- Una mica fora de la llei

14- El contraban

15- Revoltes

-- Migracions de pescadors

16- Els tints

17- Els salins

18- Societats de pesca

19- Zones de pesca

20- Les senyes

21- Grans pesqueres

22- L'almadrava

23- L'art i la sonsera

24- L'art comunal i altres

25- L'arrossegament

26- La xàvega

27- L'encesa

28- Els sardinals

29- Soltes, armallades i boleros

-- La teranyina

30- Palangres

31- Ormeigs d'ham

32- Altres ormeigs

33- Aparells especials

34- Arts de trampa

35- Ports de pesca

36- Demarcacions

37- Vocabulari de pesca

38- La pesca en aigua dolça

-- Bibliografia i agraïments