El món del suro

Any de publicació
1987
Número pàgines
107
ISBN
84-86377-25-0
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- L'alzina surera

2- El grup de l'Albera

3- Les capitals del suro

4- Les Gavarres i el Montnegre

-- Vocabulari: Tipus de taps i carracs

5- La pela o lleva

-- Vocabulari: La lleva

6- La preparació

-- Vocabulari: La preparació

7- Fent taps a mà

-- Vocabulari: La fabricació de carracs i taps

8- El tap de suro natural

-- Vocabulari: Les operacions finals

9- L'aglomerat

-- Vocabulari: L'expedició

10- La fi de la producció a mà

-- Màquines de fer taps

11- Els tapers

12- Els fabricants

13- Els comerciants

14- Productors, fabricants, unes relacions difícils

15- Els obrers

16- Conflictes socials

17- L'horari de treball

18- La supervivència en èpoques de crisi

19- Les societats de socors mutus

20- Les cooperatives

21- L'ensenyament

22- Els "gabinets de cultura"

23- Casinos

24- Cançons i orfeons

25- Els edificis

26- Ports i carrilets

-- Suro i salut

27- De Teofrast a dom Pérignon

28- La fundació de la indústria tapera

29- La primera meitat del XIX

30- Anys de prosperitat

31- La fi d'una època

32- La primera Guerra Mundial

33- El període d'entreguerres

-- Aplicacions actuals

34- Les suredes avui

35- Els incendis forestals

36- Les empreses gironines

37- La competència de Portugal

38- El suro i la CEE

-- Bibliografia, agraïments i procedència de les il·lustracions