La monografia que teniu a les mans pretén oferir una panoràmica general dels aspectes històrics, culturals, socials i geogràfics, passats i presents, que han configurat Blanes. No vol omplir cap buit historiogràfic ni fer cap revisió històrica exhaustiva, sinó que intenta posar al dia els temes tractats, suggerir línies de treball i, especialment, crear interès per tot el que s'ha esdevingut en aquest benvolgut racó del món.