Aquest llibre ofereix, cent anys després de la creació de la Mancomunitat de Catalunya, una síntesi actualitzada de les seves principals actuacions a les terres de Girona en el període de 1914-1924. El lector hi pot trobar, doncs, les claus per comprendre què va representar la Mancomunitat com a primera experiència d'autogovern de la Catalunya contemporània, amb un èmfasi especial a explicar el resultat a les comarques gironines de les polítiques que es van emprendre en comunicacions, patrimoni, agricultura, biblioteques, arquitectura, etc., sense oblidar, però, els aspectes polítics. En definitiva, es pondera fisn a quin punt es van fer efectius els plans de modernització que la Mancomunitat es va proposar d'impulsar i sobre els quals va construir un relat propi que ha persistit en el temps.