La vila nova fa referència al conjunt de nous barris apareguts en el s. XIII, fruit del ràpid creixement del Montcerdà, refundat el 1178. L'arribada de jueus, mendicants i comerciants obligà a expandir l'antiga muralla i a crear espais d'habitació i treball, que s'estengueren fins a l'estany al llarg dels segles XIV i XV. El llibre ens parla de les relacions entre cristians, jueus i frares, les ocupacions militars franceses, les guerres carlistes i el primer turisme al sector estudiat.