Hospicis i hospitals de pobres

Any de publicació
2007
Número pàgines
96
ISBN
84-95187-94-9
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- La pobresa i les classes de pobres

2- Caritat i solidaritat

3- Les almoines del pa

4- L'almoina del pa de Girona

-- Llistat almoines del pla

5- Les almoines del vestuari

6- El maridatge de donzelles

7- El maridatge de donzelles a Girona

8- Els orígens dels hospitals medievals

9- Els primers hospitals de Girona ciutat

10- L'hospital vell de Santa Caterina

11- L'hospital nou de Santa Caterina

12- Els hospitals locals

13- La xarxa assistencial en el segle XVIII

14- Els expòsits

15- Les dides

16- L'administració dels hospitals

17- Els ingressos

18- Les despeses

19- El personal

20- L'alimentació

21- L'hospital de Sant Jaume d'Olot i el de Figueres

-- El reglament de l'hospital d'Olot

22- L'hospital de pobres de Sant Feliu de Guíxols

23- Les lluites pel control assistencial

24- La Casa de Misericòrdia de Girona

25- L'Hospici de Girona: ubicació

26- L'Hospici de Girona: fundació

27- L'Hospici de Girona: el personal

28- L'Hospici de Girona: la vida

29- L'Hospici de Girona: Les fàbriques

30- El fracàs de l'Hospici d'Olot

31- El segle XIX: el reglament de 1822

32- El segle XIX: la Llei de 1849 i el reglament de 1852

33- La Junta Provincial de beneficència

-- Les Cobles de Pobres I

-- Les Cobles de Pobres II

34- Els benefactors

35- De la caritat a la beneficència: la municipalització

36- Les monges

37- D'hospitals a clíniques i geriàtrics

38- L'assistència social en el segle XX

39- La legislació laboral i social

-- Bibliografia, agraïments i procedència de les il·lustracions