El carboneig

Any de publicació
2010
Número pàgines
96
ISBN
978-84-96747-48-7
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- Orígens i evolució històrica

2- La tallada dels arbres

3- L'aplegada de la llenya

4- La construcció de la pila

5- Encesa i cuita de la pila

6- Els colors i les olors

7- Treta i desembosc del carbó

8- Les eines

9- Tipus de carboneres i carbons

10- Les fustes carbonades

-- El carboner

11- La vida dels carboners a bosc

12- La barraca dels carboners

-- Bertrana i les barraques

13- Organització del treball

14- Els tractes

-- El comerciant de carbó

15- Producció, comercialització, mercat i preus

-- El comerciant de carbó

16- Les tales d'arbres: ús o abús?

-- El propietari forestal

17- Procedència dels carboners

18- El carboneig i la farga

19- Evolució social i econòmica: 1900 - 1929

20- Evolució social i econòmica: 1930 - 2009

-- La carboneria

21- L'ús del carbó vegetal en el passat

22- Realitat i mite

-- Literatura i folklore

23- El carboneig i la fotografia

24- El carboneig i el cinema

25- L'Alt Empordà

26- El Baix Empordà

27- La Cerdanya

28- La Garrotxa

29- El Gironès

30- El Ripollès

31- La Selva

32- Viabilitat actual del carbó vegetal

33- Consum de carbó vegetal avui

34- El carboneig i la recerca

35- El carboneig: recuperació i difusió

-- Glossari

-- Bibliografia, agraïments i fonts