Aquest llibre és una primera aproximació a la història, economia, costums i tradicions de Vilaür, per divulgar-ne els aspectes que al llarg dels segles han configurat el municipi actual. Toca temes tan diversos com la història més reculada, l'arquitectura popular o els esdeveniments més recents, i aporta dades de l'àmbit cultural, econòmic, lúdic i de costums populars, que ajuden a donar una visió general del municipi. Segurament alguns aspectes mereixerien una anàlisi més extensa, i per a d'altres n'hi hauria prou amb un petit comentari. Però tots plegats es complementen per donar aquesta visió general del poble.