La Vall de Campmajor

Any de publicació
1998
Número pàgines
96
ISBN
84-86812-90-9
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- El relleu

2- Materials litològics

3- Hidrografia

4- Estanys i bullidors

5- L'origen de les aigües

-- La gorga del Diable

6- El pantà que no es va fer

7- Les fonts

8- Els orígens

9- Sant Miquel i Sant Martí

10- Anant cap a Banyoles

11- Anant cap al Collell

12- Els Cartellà de Falgons

13- En Guillem Galceran de Cartellà

14- Els terratrèmols i les visites pastorals

15- Els remences

16- En Ramon Coll Ferrer

-- El pla de les Bruixes

17- L'evolució de la població

18- Les cases

19- Les esglésies

20- Els castells

21- Els molins

22- Aiguats i pedregades

-- Coses del segle XVIII

23- Les guerres napoleòniques

24- En Francesc Rovira

25- Fets de les guerres carlines

-- Alcaldes i secretaris del segle XX

26- La Guerra Civil

27- La vida en temps de guerra

28- La postguerra

29- Els recursos

30- Fets i festes religiosos

31- Les comunicacions

32- La cultura

33- L'ensenyament

34- L'esport

35- Els anys de la democràcia

-- Les coques de Santa Quitèria

36- L'aplec de Sant Ferriol

-- La bóta de sant Ferriol

37- En Lluís Roura

-- Bibliografia, agraïments i procedència de les fotografies