-- Situació

-- Cronologia

1- Un ric hostalatge

2- Els homes d'un poble

3- El marc natural

4- L'Hostalric Iberoromà

5- Senyors i vassalls

6- Edat mitjana

7- L'hospital de la Santíssima Trinitat

8- Guerres remences

9- Castell, muralles i torres

10- Hostalric: segles XVI-XVIII

11- Esglésies i capelles

12- La guerra del francès

13- L'Hostalric immortal

14- Pitarra: tres homenatges en cent anys

-- Hostalriquencs il·lustres

15- Aigua i electricitat

16- Camí cap al progrés

17- Ensenyament

18- La patrona d'Hostalric

-- Fills il·lustres - fills adoptius

19- La festa major

20- Fires i processons

21- Els de dalt i els de baix

22- El Grop Sport

-- Alcaldes

23- L'orfeó hostalriquenc

24- Mitjans de comunicació

-- Els motius

25- L'Hostalric militar

26- La música

27- El teatre

-- Hostalric en la literatura

28- Associacions

29- Feines del passat

-- De botigues, les més antigues

30- La Segona República

31- La guerra civil

32- Postguerra

-- Els noms de places i carrers

33- Futbol i altres esports

34- La dècada dels 70

35- Transició i democràcia

-- Hostalric, un poble apàtic?