Aquest breu recull històric neix amb la voluntat d'agrupar i sintetitzar la dispersa informació que sobre Hostalric s'ha publicat. La història de les muralles, però, no és tota la història d'Hostalric. Només n'és una part; darrere d'elles s'hi amaguen uns homes i uns carrers la vida dels quals mereixia ser explicada.