-- Situació

-- Cronologia

1- El medi natural

2- La recerca documental

3- Els primers documents

4- El privilegi de 1282

5- La nissaga Fortià i la reina Sibil·la

6- Llindes i inscripcions

-- Actes de l'antiga universitat

7- Demografia

8- L'església parroquial de Sant Julià i Santa Basilissa

9- La vida parroquial

10- La vila (segles XVI-XVII)

-- L'arrendament de la gabella

11- Conflictes amb els francesos

12- La bonança del segle XVIII

13- El cementiri

14- Els molins

15- La primera meitat del segel XIX

16- La granja-escola de Fortianell

17- La segona meitat del segle XIX

18- L'ensenyament

19- L'escola Teresa de Pallejà

-- Alcaldes i mestres

20- Els masos

21- Escuts i segells emprats

22- Nomenclàtor

23- L'electricitat i el telèfon

24- L'agricultura i la ramaderia

-- Toponímia

25- Personalitats fortianenques

26- La vida associativa

27- Els primers 30 anys del segle XX

28- El Centre Agrícola Social de Fortià

29- La Segona República (1931-1936)

30- La Guerra Civil

-- El govern local en època de guerra

31- La postguerra

32- El franquisme

-- Resultats de les eleccions democràtiques

33- El Club Esportiu Fortià

34- La transició i la democràcia

35- El convent de les clarisses

36- Festivitats i l'agermanament

37- Fortià avui

-- Fonts documentals, bibliografia, agraïments i procedència de les il·lustracions