Aquesta monografia té com a objectiu oferir al lector una síntesi de la història del poble de Fortià, des dels primers documents on apareix citat, al segle X, fins a l'actualitat. És fruit de la recerca a diferents arxius que dóna com a resultat el present estudi en clau divulgativa, però que esperem que serveixi d'impuls per a altres investigacions posteriors sobre el ric passat fortianenc.