Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Sol·licitud o instància?

Encara que el diccionari considera sinònimes aquestes dues paraules, en l’àmbit administratiu és preferible fer servir sol·licitud, ja que és aquest el terme que apareix a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

109
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088