Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

*Per últim

De vegades, per concloure un escrit fem servir l’expressió no normativa *per últim. Per expressar la idea d’acabament o conclusió, cal que substituïm aquesta locució per alguna altra com ara finalment, per acabar, a l’últim, per fi, etcètera.

73
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088