Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A sol·licitud de o a instància de?

El fet que la paraula sol·licitud sigui el terme preferent per designar aquest document, fa que també la locució a sol·licitud de sigui preferent i que a instància de sigui la forma secundària: Expedeixo aquest certificat a sol·licitud de [...].

37
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088