Residus
Residus municipals domèstics

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2021
Informació relacionada
» Residus industrials
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Tipus de residu Tones
Vidre 25.821,12
Paper i cartró 28.052,73
Envasos lleugers 23.524,76
Matèria orgànica 51.683,41
Residus voluminosos 44.558,30
Poda i jardineria 25.014,94
Altres residus valoritzables 37.195,17
Rebuig 253.081,98
Total 488.932,34
  Font: ARC. Departament de Territori i Sostenibilitat