Residus
Residus municipals domèstics

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2020
Informació relacionada
» Residus industrials
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Tipus de residu Tones
Vidre 22.915,39
Paper i cartró 28.392,53
Envasos lleugers 22.088,13
Matèria orgànica 47.178,30
Residus voluminosos 48.758,21
Poda i jardineria 29.318,26
Altres residus valoritzables 37.572,91
Rebuig 251.141,26
Total 487.365,36
  Font: ARC. Departament de Territori i Sostenibilitat