Residus
Residus municipals domèstics

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Informació relacionada
» Residus industrials
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Tipus de residu Tones
Vidre 27.405,59
Paper i cartró 26.660,67
Envasos lleugers 25.400,58
Matèria orgànica 54.425,35
Residus voluminosos 45.391,83
Poda i jardineria 28.384,84
Altres residus valoritzables 39.262,61
Rebuig 248.835,94
Total 495.767,43
Font: ARC. Departament de Territori i Sostenibilitat