Equipaments funeraris
Tanatoris

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any:2022
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:     
Antiguitat Unitats
Abans de 1950 51.248
1950-1959 13.664
1960-1969 56.106
1970-1979 133.002
1980-1989 143.765
1990-1999 112.563
2000-2009 185.388
2010 i posterior 32.219
Sòl vacant 51.122
Sense definir 1.694
Total 780.771
  Font: Enquesta inicial de cens de cementiris i serveis funeraris actualitzada per ajuntaments i empreses del sector. Diputació de Girona