Estat de l'habitatge
Tots els municipis de la província de Girona
Any:2023
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:     
Antiguitat Unitats
Abans de 1950 51.234
1950-1959 13.687
1960-1969 56.210
1970-1979 133.361
1980-1989 143.958
1990-1999 112.660
2000-2009 185.553
2010 i posterior 34.750
Sòl vacant 50.434
Sense definir 1.835
Total 783.682
Font: