Mobilitat espacial de la població
Moviments per ocupacions

Tots els municipis de la província de Girona
Municipi: Agullana, 2001
Ocupació: Totes
Tornar al menú
 Municipi:      Any:      Sexe:   Dades:      
 Ocupació:          
  Municipi d'origen: Agullana
Municipi de destí 16-20 anys 21-25 anys 26-55 anys 56-65 anys Total
Agullana 2 10 77 14 103
Jonquera, la 6 6 73 0 85
Figueres 2 3 33 0 38
Girona 0 2 4 0 6
Resta de la comarca 0 3 9 2 14
Resta de la província de Girona 0 1 6 0 7
Resta de Catalunya 0 2 5 0 7
Fora de Catalunya 2 4 23 3 32
TOTAL 12 31 230 19 292
  Municipi de destí: Agullana
Municipi d'origen 16-20 anys 21-25 anys 26-55 anys 56-65 anys Total
Agullana 2 10 77 14 103
Figueres 5 6 12 1 24
Jonquera, la 0 1 9 0 10
Roses 0 0 4 0 4
Sant Climent Sescebes 0 0 3 0 3
Resta de la comarca 0 0 5 0 5
Resta de la província de Girona 0 0 1 0 1
Resta de Catalunya 0 1 0 0 1
TOTAL 7 18 111 15 151
Font: Idescat