Glossari


Moviments per ocupacions

La informació correspon a l’explotació de l’Estadística de població de 1996. S’hi inclouen els desplaçaments diaris originats per motiu de treball amb la destinació territorial corresponent. No hi consten els desplaçaments originats fora de Catalunya però amb destinació a Catalunya, atès que es tracta d’un arxiu estadístic recollit només en els municipis catalans.

Moviments per ocupacions: recull la mateixa estadística però creuada amb la Classificació catalana d’ocupacions 1994 (CCO 94).

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Logo DDGI