Logo Xifra


Aquest lloc web i el domini són propietat de la Diputació de Girona, amb domicili a la pujada de Sant Martí, núm. 4-5, amb CP 17004 de Girona, CIF 1700000P, tel. +34 972 185 000 i adreça electrònicadiputacio@ddgi.es.

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertanyen a la Diputació de Girona o a tercers que n’han autoritzat l’ús. La Diputació presenta aquests continguts en el seu lloc web amb finalitats d’informació i per a l’exercici de les competències que li són pròpies. Els usuaris del lloc web poden utilitzar aquests continguts amb aquestes finalitats. De forma general, en queda prohibida la utilització amb finalitats comercials, així com la transformació o l’alteració. La Diputació de Girona es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

Queda prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es disposi d’autorització expressa i per escrit de la Diputació de Girona. L’escut oficial de la Diputació de Girona i altres dissenys i logotips de la corporació o dels seus organismes, serveis i activitats poden ser utilitzats únicament per identificar les activitats promogudes per altres persones o institucions a les quals la Diputació de Girona o els seus organismes donen suport.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de la Diputació de Girona o de tercers. La Diputació de Girona no és responsable del mal ús que en puguin fer els usuaris.

La Diputació de Girona compleix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Adoptarà les mesures exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la privacitat i confidencialitat. Quan sigui exigible legalment, les comunicacions que faci l’usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació d’entorn segur. L’usuari pot verificar en qualsevol moment si està en un entorn segur comprovant que hi hagi un cadenat tancat a la part inferior de la pantalla.

La Diputació de Girona entén que en el moment d’emplenar els formularis que figuren en el lloc web, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats de tractament que se’n derivaran. De forma general,amb aquest acte l’usuari autoritza la Diputació de Girona a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, l’autoritza a incorporar-les als seus fitxers o tractaments d’acord amb el que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP).

L’usuari del web que facilita dades de caràcter personal a la Diputació de Girona pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPDP, adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà a la Diputació.

La Diputació informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a l’efecte de fer més còmoda i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web de la Diputació. La vigència d’aquestes galetes és l’estrictament necessària per a la prestació dels serveis que s’ofereixen des del lloc web. En cap cas s’utilitzen galetes per adquirir dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot rebre un avísabans que s’instal·lin i impedir-ho si és la seva voluntat.

La Diputació de Girona adopta les mesures i els procediments necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris. La Diputació de Girona no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus, i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònicmotivats per causes alienes a la Diputació. Tampoc no se’n fa dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes electrònics, ni dels danys que puguin causar terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació. La Diputació de Girona no garanteix la disponibilitat i la continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

La Diputació de Girona es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo. La Diputació de Girona no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc. L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions d’aquest avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya, i els jutjats de Girona són els únics que hi són competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment i el respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.

Pujada Sant Martí, 4-5

17004 Girona

Tel. 972 185 000

Logo DDGI