Síntesi Municipal III
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (II Trim 2023) 29.867 100,00% 0,79% -3,69%
Agricultura 368 1,23% 1,94% -4,42%
Indústria 2.486 8,32% 0,20% -9,83%
Construcció 3.824 12,80% 1,92% 0,95%
Serveis 23.189 77,64% 0,65% -3,71%
Variació nombre d'empreses (II Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors 3,08%
De 11 a 50 treballadors 10,72%
De 51 a 250 treballadors 16,41%
Més de 250 treballadors 8,38%
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 44.052 5,51% 461.603 2,89%
Hotels 920 0,99% 84.214 0,57%
Càmpings 147 0,00% 132.708 -0,01%
Turisme rural 844 0,24% 7.128 1,51%
Habitatges turístics 42.028 5,75% 231.201 5,67%
Apartaments turístics 113 2,73% 6.352 -0,02%
Renda 2020 (milions €) 10.929,50
Renda per habitant 15.089 €
Índex per habitant (província=100) 99,92
Renda per habitant de 16 i més 18.191 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 99,93
Variació 2016-2020 9,97%
PIB 2020 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2019-2020 ND
IBI urbà 2022. Quota íntegra 347.271.284 €
Variació 2018-2022 7,03%
Quota íntegra / rebut 450 €
Habitatges iniciats 2022 1.566
Habitatges acabats 2022 1.482
Parc de vehicles 2021 666.140
Variació anual 0,86%
Turismes 424.823
Motocicletes 102.701
Camions 112.525
Tractors 3.670
Autobusos 22.421
Explot. Agràries 2020 5.143
Superfície agrària 267.325
Variació 2009-2020 -18,74%
Explot. Ramaderes 2020 2.139
Unitats ramaderes 450.552
Variació 2009-2020 -28,77%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro