Síntesi Municipal III
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (III Trim 2020) 27.728 100,00% -7,16% -4,81%
Agricultura 354 1,28% -5,35% -6,35%
Indústria 2.364 8,53% -7,98% -9,08%
Construcció 3.489 12,58% -4,67% 3,53%
Serveis 21.521 77,61% -7,49% -5,53%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors -1,94%
De 11 a 50 treballadors 2,79%
De 51 a 250 treballadors 10,69%
Més de 250 treballadors 29,50%
  Establiments Variació 2019-2020 Places Variació 2019-2020
Establiments turístics (2020) 40.635 4,38% 435.605 0,54%
Hotels 912 0,33% 84.005 0,26%
Càmpings 147 -1,34% 125.726 -5,60%
Turisme rural 829 1,84% 6.882 2,03%
Habitatges turístics 38.643 4,56% 212.608 4,57%
Apartaments turístics 104 2,97% 6.384 2,49%
Renda 2018 (milions €) 10.711,27
Renda per habitant 15.185 €
Índex per habitant (província=100) 99,98
Renda per habitant de 16 i més 18.401 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 99,98
Variació 2014-2018 15,32%
PIB 2018 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2017-2018 ND
IBI urbà 2020. Quota íntegra 341.450.633 €
Variació 2016-2020 7,55%
Quota íntegra / rebut 445 €
Habitatges iniciats 2020 1.185
Habitatges acabats 2020 1.343
Parc de vehicles 2020 660.487
Variació anual 0,98%
Turismes 423.405
Motocicletes 99.314
Camions 112.937
Tractors 3.558
Autobusos 21.273
Explot. Agràries 2009 6.329
Superfície agrària 249.424
Variació 1999-2009 -21,14%
Explot. Ramaderes 2009 3.003
Unitats ramaderes 415.036
Variació 1999-2009 -59,92%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro