Síntesi Municipal III
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2018-2022
Empreses (IV Trim 2022) 27.819 100,00% 1,13% -2,36%
Agricultura 352 1,27% -2,22% -8,09%
Indústria 2.467 8,87% 0,16% -7,74%
Construcció 3.722 13,38% 2,34% 3,85%
Serveis 21.278 76,49% 1,09% -2,62%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2020-2022)
De 0 a 10 treballadors 4,97%
De 11 a 50 treballadors 15,01%
De 51 a 250 treballadors 7,34%
Més de 250 treballadors 9,49%
  Establiments Variació 2020-2021 Places Variació 2020-2021
Establiments turístics (2021) 41.752 2,75% 448.627 2,99%
Hotels 911 -0,11% 83.737 -0,32%
Càmpings 147 0,00% 132.720 5,56%
Turisme rural 842 1,57% 7.022 2,03%
Habitatges turístics 39.742 2,84% 218.795 2,91%
Apartaments turístics 110 5,77% 6.353 -0,49%
Renda 2019 (milions €) 11.232,61
Renda per habitant 15.732 €
Índex per habitant (província=100) 99,93
Renda per habitant de 16 i més 19.026 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 99,94
Variació 2015-2019 13,02%
PIB 2020 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2019-2020 ND
IBI urbà 2021. Quota íntegra 335.892.874 €
Variació 2017-2021 6,54%
Quota íntegra / rebut 436 €
Habitatges iniciats 2021 2.038
Habitatges acabats 2021 1.421
Parc de vehicles 2021 666.140
Variació anual 0,86%
Turismes 424.823
Motocicletes 102.701
Camions 112.525
Tractors 3.670
Autobusos 22.421
Explot. Agràries 2020 5.143
Superfície agrària 267.325
Variació 2009-2020 -18,74%
Explot. Ramaderes 2020 2.139
Unitats ramaderes 450.552
Variació 2009-2020 -28,77%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro