Síntesi Municipal III
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (III Trim 2020) 27.728 100,00% -7,16% -4,81%
Agricultura 354 1,28% -5,35% -6,35%
Indústria 2.364 8,53% -7,98% -9,08%
Construcció 3.489 12,58% -4,67% 3,53%
Serveis 21.521 77,61% -7,49% -5,53%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors -1,94%
De 11 a 50 treballadors 2,79%
De 51 a 250 treballadors 10,69%
Més de 250 treballadors 29,50%
  Establiments Variació 2018-2019 Places Variació 2018-2019
Establiments turístics (2019) 38.931 12,18% 433.268 5,60%
Hotels 909 0,55% 83.786 1,22%
Càmpings 149 1,36% 133.185 -0,96%
Turisme rural 814 -2,40% 6.745 -1,07%
Habitatges turístics 36.958 12,94% 203.323 12,94%
Apartaments turístics 101 4,12% 6.229 0,83%
Renda 2018 (milions €) 10.711,27
Renda per habitant 15.185 €
Índex per habitant (província=100) 99,98
Renda per habitant de 16 i més 18.401 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 99,98
Variació 2014-2018 15,32%
PIB 2018 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2017-2018 ND
IBI urbà 2019. Quota íntegra 334.521.297 €
Variació 2015-2019 4,70%
Quota íntegra / rebut 435 €
Habitatges iniciats 2020 1.185
Habitatges acabats 2020 1.343
Parc de vehicles 2019 654.048
Variació anual 1,86%
Turismes 420.133
Motocicletes 96.440
Camions 113.177
Tractors 3.470
Autobusos 20.828
Explot. Agràries 2009 6.329
Superfície agrària 249.424
Variació 1999-2009 -21,14%
Explot. Ramaderes 2009 3.003
Unitats ramaderes 415.036
Variació 1999-2009 -59,92%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro