Síntesi Municipal III
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2020-2024
Empreses (II Trim 2024) 30.080 100,00% 0,71% 7,21%
Agricultura 370 1,23% 0,54% 1,37%
Indústria 2.479 8,24% -0,28% -2,52%
Construcció 3.827 12,72% 0,08% 7,08%
Serveis 23.404 77,81% 0,93% 8,48%
Variació nombre d'empreses (II Trim 2022-2024)
De 0 a 10 treballadors 1,46%
De 11 a 50 treballadors 5,67%
De 51 a 250 treballadors 10,97%
Més de 250 treballadors 11,19%
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 44.052 5,51% 461.603 2,89%
Hotels 920 0,99% 84.214 0,57%
Càmpings 147 0,00% 132.708 -0,01%
Turisme rural 844 0,24% 7.128 1,51%
Habitatges turístics 42.028 5,75% 231.201 5,67%
Apartaments turístics 113 2,73% 6.352 -0,02%
Renda 2020 (milions €) 10.929,50
Renda per habitant 15.089 €
Índex per habitant (província=100) 99,92
Renda per habitant de 16 i més 18.191 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 99,93
Variació 2016-2020 9,97%
PIB 2021 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2020-2021 ND
IBI urbà 2022. Quota íntegra 347.271.284 €
Variació 2018-2022 7,03%
Quota íntegra / rebut 450 €
Habitatges iniciats 2022 1.566
Habitatges acabats 2022 1.482
Parc de vehicles 2022 674.470
Variació anual 1,25%
Turismes 428.118
Motocicletes 106.294
Camions 112.159
Tractors 3.860
Autobusos 24.039
Explot. Agràries 2020 5.143
Superfície agrària 267.325
Variació 2009-2020 -18,74%
Explot. Ramaderes 2020 2.139
Unitats ramaderes 450.552
Variació 2009-2020 -28,77%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro