Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Febrer 2023) 32.836
Variació anual -9,05%
Variació 2019-2023 -15,60%
Homes 14.250
Dones 18.586
De 16 a 24 anys 2.464
De 25 a 34 anys 5.143
De 35 a 44 anys 6.621
>44 anys 18.608
Agricultura 779
Indústria 3.641
Construcció 2.789
Serveis 23.256
Sense ocupació anterior 2.371
Baix nivell formatiu 6.842
Alt nivell formatiu 3.806
Atur registrat estrangers 8.594
Variació anual -11,91%
Taxa d'atur registrat (Febrer 2023) 9,10%
Homes 7,44%
Dones 10,97%
De 16 a 24 anys 8,42%
De 25 a 34 anys 7,97%
De 35 a 44 anys 7,53%
>44 anys 10,39%
Ocupats (4t Trim 2022) 328.060
Variació anual 2,37%
Variació quinquennal 8,03%
Homes 177.330
Dones 150.705
De 16 a 29 anys 54.485
De 30 a 44 anys 112.745
De 45 a 54 anys 93.060
> 55 anys 67.745
Estrangers 59.490
Beneficiaris prestacions (Gener 2023) 34.463
Variació anual 10,35%
Nivell contributiu 21.805
Nivell assistencial (Subsidi) 11.748
Renda activa 910
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 104,59%
Taxa de cobertura nivell contributiu 66,17%
Taxa de cobertura nivell assistencial 35,65%
Taxa de cobertura renda activa 2,76%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE