Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Agost 2022) 32.201
Variació anual -9,74%
Variació 2018-2022 -2,49%
Homes 13.937
Dones 18.264
De 16 a 24 anys 1.814
De 25 a 34 anys 5.302
De 35 a 44 anys 6.700
>44 anys 18.385
Agricultura 815
Indústria 3.518
Construcció 3.148
Serveis 22.571
Sense ocupació anterior 2.149
Baix nivell formatiu 6.580
Alt nivell formatiu 4.694
Atur registrat estrangers 7.845
Variació anual -11,79%
Taxa d'atur registrat (Agost 2022) 8,99%
Homes 7,31%
Dones 10,91%
De 16 a 24 anys 6,68%
De 25 a 34 anys 8,22%
De 35 a 44 anys 7,41%
>44 anys 10,44%
Ocupats (1r Trim 2022) 325.947
Variació anual 5,13%
Variació quinquennal 5,56%
Homes 176.917
Dones 149.030
De 16 a 29 anys 52.722
De 30 a 44 anys 114.804
De 45 a 54 anys 91.912
> 55 anys 66.456
Estrangers 57.624
Beneficiaris prestacions (Agost 2022) 22.402
Variació anual -7,94%
Nivell contributiu 13.367
Nivell assistencial (Subsidi) 8.163
Renda activa 872
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 69,57%
Taxa de cobertura nivell contributiu 41,51%
Taxa de cobertura nivell assistencial 25,35%
Taxa de cobertura renda activa 2,71%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE