Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2024) 307.585
Variació anual 4,02%
Variació 2022-2024 7,12%
Agricultura 1.735
Indústria 55.845
Construcció 20.685
Serveis 229.320
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2024) 64.145
Variació anual 1,66%
Variació 2022-2024 2,21%
Agricultura 3.020
Indústria 4.300
Construcció 10.245
Serveis 46.580
Atur registrat (Abril 2024) 30.001
Variació anual -1,76%
Variació 2020-2024 -34,29%
Homes 12.978
Dones 17.023
De 16 a 24 anys 1.985
De 25 a 34 anys 4.627
De 35 a 44 anys 5.773
>44 anys 17.616
Agricultura 679
Indústria 3.528
Construcció 2.700
Serveis 20.723
Sense ocupació anterior 2.371
Baix nivell formatiu 6.030
Alt nivell formatiu 3.484
Atur registrat estrangers 7.760
Variació anual -1,78%
Taxa d'atur registrat (Abril 2024) 7,83%
Homes 6,40%
Dones 9,45%
De 16 a 24 anys 5,87%
De 25 a 34 anys 6,70%
De 35 a 44 anys 6,53%
>44 anys 9,19%
Ocupats (1r Trim 2024) 352.970
Variació anual 4,77%
Variació quinquennal 17,52%
Homes 190.035
Dones 162.910
De 16 a 29 anys 62.040
De 30 a 44 anys 116.430
De 45 a 54 anys 99.860
> 55 anys 74.610
Estrangers 69.270
Beneficiaris prestacions (Abril 2024) 23.988
Variació anual 2,83%
Nivell contributiu 13.322
Nivell assistencial (Subsidi) 9.926
Renda activa 740
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 79,96%
Taxa de cobertura nivell contributiu 44,41%
Taxa de cobertura nivell assistencial 33,09%
Taxa de cobertura renda activa 2,47%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE