Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2023) 286.700
Variació anual 5,08%
Variació 2021-2023 10,28%
Agricultura 1.625
Indústria 54.670
Construcció 19.910
Serveis 210.495
Llocs de treball: Autònoms (T 2023) 63.235
Variació anual 1,72%
Variació 2021-2023 2,22%
Agricultura 3.030
Indústria 4.300
Construcció 10.115
Serveis 45.785
Atur registrat (Octubre 2023) 30.409
Variació anual -4,03%
Variació 2019-2023 -17,39%
Homes 13.223
Dones 17.186
De 16 a 24 anys 2.272
De 25 a 34 anys 4.654
De 35 a 44 anys 5.827
>44 anys 17.656
Agricultura 665
Indústria 3.452
Construcció 2.767
Serveis 21.252
Sense ocupació anterior 2.273
Baix nivell formatiu 6.090
Alt nivell formatiu 3.796
Atur registrat estrangers 7.616
Variació anual -3,64%
Taxa d'atur registrat (Octubre 2023) 7,80%
Homes 6,38%
Dones 9,43%
De 16 a 24 anys 5,57%
De 25 a 34 anys 6,77%
De 35 a 44 anys 6,44%
>44 anys 9,31%
Ocupats (3r Trim 2023) 352.330
Variació anual 3,85%
Variació quinquennal 9,51%
Homes 189.780
Dones 162.570
De 16 a 29 anys 60.535
De 30 a 44 anys 117.485
De 45 a 54 anys 99.955
> 55 anys 74.350
Estrangers 70.780
Beneficiaris prestacions (Octubre 2023) 24.975
Variació anual 1,71%
Nivell contributiu 14.286
Nivell assistencial (Subsidi) 9.889
Renda activa 800
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 82,13%
Taxa de cobertura nivell contributiu 46,98%
Taxa de cobertura nivell assistencial 32,52%
Taxa de cobertura renda activa 2,63%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE