Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Octubre 2022) 31.685
Variació anual -12,41%
Variació 2018-2022 -15,32%
Homes 13.720
Dones 17.965
De 16 a 24 anys 2.118
De 25 a 34 anys 5.018
De 35 a 44 anys 6.408
>44 anys 18.141
Agricultura 760
Indústria 3.564
Construcció 2.838
Serveis 22.287
Sense ocupació anterior 2.236
Baix nivell formatiu 6.572
Alt nivell formatiu 3.954
Atur registrat estrangers 7.904
Variació anual -17,32%
Taxa d'atur registrat (Octubre 2022) 8,86%
Homes 7,20%
Dones 10,75%
De 16 a 24 anys 7,71%
De 25 a 34 anys 7,82%
De 35 a 44 anys 7,11%
>44 anys 10,31%
Ocupats (2n Trim 2022) 351.051
Variació anual 5,05%
Variació quinquennal 6,67%
Homes 190.393
Dones 160.658
De 16 a 29 anys 65.386
De 30 a 44 anys 119.801
De 45 a 54 anys 95.907
> 55 anys 69.912
Estrangers 67.111
Beneficiaris prestacions (Octubre 2022) 24.556
Variació anual -6,71%
Nivell contributiu 13.981
Nivell assistencial (Subsidi) 9.689
Renda activa 886
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 77,50%
Taxa de cobertura nivell contributiu 44,12%
Taxa de cobertura nivell assistencial 30,58%
Taxa de cobertura renda activa 2,80%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE