Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Octubre 2021) 36.174
Variació anual -24,23%
Variació 2017-2021 -9,94%
Homes 16.099
Dones 20.075
De 16 a 24 anys 2.606
De 25 a 34 anys 5.658
De 35 a 44 anys 7.626
>44 anys 20.284
Agricultura 1.112
Indústria 3.680
Construcció 3.238
Serveis 26.045
Sense ocupació anterior 2.099
Baix nivell formatiu 7.867
Alt nivell formatiu 4.015
Atur registrat estrangers 9.560
Variació anual -30,67%
Taxa d'atur registrat (Octubre 2021) 10,48%
Homes 8,73%
Dones 12,50%
De 16 a 24 anys 8,57%
De 25 a 34 anys 9,18%
De 35 a 44 anys 8,66%
>44 anys 12,29%
Ocupats (2n Trim 2021) 334.169
Variació anual 7,48%
Variació quinquennal 4,75%
Homes 182.298
Dones 151.871
De 16 a 29 anys 47.074
De 30 a 44 anys 113.066
De 45 a 54 anys 87.177
> 55 anys 62.667
Estrangers 59.544
Beneficiaris prestacions (Set. 2021) 23.327
Variació anual -34,55%
Nivell contributiu 12.323
Nivell assistencial (Subsidi) 9.613
Renda activa 1.391
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 65,77%
Taxa de cobertura nivell contributiu 34,74%
Taxa de cobertura nivell assistencial 27,10%
Taxa de cobertura renda activa 3,92%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE