Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2023) 272.755
Variació anual 4,07%
Variació 2021-2023 7,28%
Agricultura 1.630
Indústria 54.690
Construcció 19.995
Serveis 196.445
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2023) 62.220
Variació anual 0,78%
Variació 2021-2023 1,10%
Agricultura 3.030
Indústria 4.260
Construcció 10.155
Serveis 44.770
Atur registrat (Gener 2024) 31.277
Variació anual -5,08%
Variació 2020-2024 -18,20%
Homes 13.665
Dones 17.612
De 16 a 24 anys 2.425
De 25 a 34 anys 4.904
De 35 a 44 anys 6.000
>44 anys 17.948
Agricultura 674
Indústria 3.520
Construcció 2.794
Serveis 21.928
Sense ocupació anterior 2.361
Baix nivell formatiu 6.202
Alt nivell formatiu 3.782
Atur registrat estrangers 8.010
Variació anual -6,06%
Taxa d'atur registrat (Gener 2024) 8,14%
Homes 6,71%
Dones 9,75%
De 16 a 24 anys 7,31%
De 25 a 34 anys 7,14%
De 35 a 44 anys 6,65%
>44 anys 9,34%
Ocupats (3r Trim 2023) 352.330
Variació anual 3,85%
Variació quinquennal 9,51%
Homes 189.780
Dones 162.570
De 16 a 29 anys 60.535
De 30 a 44 anys 117.485
De 45 a 54 anys 99.955
> 55 anys 74.350
Estrangers 70.780
Beneficiaris prestacions (Gener 2024) 33.125
Variació anual -3,88%
Nivell contributiu 19.707
Nivell assistencial (Subsidi) 12.661
Renda activa 754
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 105,91%
Taxa de cobertura nivell contributiu 63,01%
Taxa de cobertura nivell assistencial 40,48%
Taxa de cobertura renda activa 2,41%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE