Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Setembre 2022) 33.340
Variació anual -6,00%
Variació 2018-2022 -4,06%
Homes 14.580
Dones 18.760
De 16 a 24 anys 2.250
De 25 a 34 anys 5.545
De 35 a 44 anys 6.847
>44 anys 18.698
Agricultura 789
Indústria 3.619
Construcció 3.024
Serveis 23.645
Sense ocupació anterior 2.263
Baix nivell formatiu 6.870
Alt nivell formatiu 4.388
Atur registrat estrangers 8.454
Variació anual -5,81%
Taxa d'atur registrat (Setembre 2022) 9,28%
Homes 7,62%
Dones 11,17%
De 16 a 24 anys 8,15%
De 25 a 34 anys 8,57%
De 35 a 44 anys 7,56%
>44 anys 10,60%
Ocupats (1r Trim 2022) 325.947
Variació anual 5,13%
Variació quinquennal 5,56%
Homes 176.917
Dones 149.030
De 16 a 29 anys 52.722
De 30 a 44 anys 114.804
De 45 a 54 anys 91.912
> 55 anys 66.456
Estrangers 57.624
Beneficiaris prestacions (Agost 2022) 22.402
Variació anual -7,94%
Nivell contributiu 13.367
Nivell assistencial (Subsidi) 8.163
Renda activa 872
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 69,57%
Taxa de cobertura nivell contributiu 41,51%
Taxa de cobertura nivell assistencial 25,35%
Taxa de cobertura renda activa 2,71%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE