Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Desembre 2021) 35.763
Variació anual -28,00%
Variació 2017-2021 -14,32%
Homes 16.023
Dones 19.740
De 16 a 24 anys 2.267
De 25 a 34 anys 5.643
De 35 a 44 anys 7.616
>44 anys 20.237
Agricultura 1.249
Indústria 3.628
Construcció 3.224
Serveis 25.696
Sense ocupació anterior 1.966
Baix nivell formatiu 7.963
Alt nivell formatiu 3.906
Atur registrat estrangers 9.671
Variació anual -33,46%
Taxa d'atur registrat (Desembre 2021) 9,67%
Homes 8,09%
Dones 11,49%
De 16 a 24 anys 7,02%
De 25 a 34 anys 8,58%
De 35 a 44 anys 8,07%
>44 anys 11,41%
Ocupats (2n Trim 2021) 334.169
Variació anual 7,48%
Variació quinquennal 4,75%
Homes 182.298
Dones 151.871
De 16 a 29 anys 47.074
De 30 a 44 anys 113.066
De 45 a 54 anys 87.177
> 55 anys 62.667
Estrangers 59.544
Beneficiaris prestacions (Nov. 2021) 29.999
Variació anual -30,07%
Nivell contributiu 18.114
Nivell assistencial (Subsidi) 10.587
Renda activa 1.298
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 83,38%
Taxa de cobertura nivell contributiu 50,34%
Taxa de cobertura nivell assistencial 29,42%
Taxa de cobertura renda activa 3,61%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE