Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Juny 2021) 41.380
Variació anual -9,10%
Variació 2017-2021 21,43%
Homes 18.482
Dones 22.898
De 16 a 24 anys 2.942
De 25 a 34 anys 6.890
De 35 a 44 anys 9.295
>44 anys 22.253
Agricultura 1.313
Indústria 4.189
Construcció 3.703
Serveis 29.270
Sense ocupació anterior 2.905
Baix nivell formatiu 9.479
Alt nivell formatiu 4.355
Atur registrat estrangers 11.746
Variació anual -6,71%
Taxa d'atur registrat (Juny 2021) 11,81%
Homes 10,00%
Dones 13,84%
De 16 a 24 anys 11,48%
De 25 a 34 anys 10,49%
De 35 a 44 anys 9,29%
>44 anys 14,00%
Ocupats (3r Trim 2020) 310.488
Variació anual -3,50%
Variació quinquennal 4,46%
Homes 169.323
Dones 141.165
De 16 a 29 anys 46.064
De 30 a 44 anys 114.510
De 45 a 54 anys 87.247
> 55 anys 62.569
Estrangers 54.095
Beneficiaris prestacions (Juny 2021) 24.563
Variació anual -60,49%
Nivell contributiu 13.269
Nivell assistencial (Subsidi) 9.707
Renda activa 1.587
Programa d'activació per a l'ocupació ND
Taxa de cobertura total 59,36%
Taxa de cobertura nivell contributiu 32,07%
Taxa de cobertura nivell assistencial 23,46%
Taxa de cobertura renda activa 3,84%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE