Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Novembre 2021) 35.980
Variació anual -26,09%
Variació 2017-2021 -14,56%
Homes 15.976
Dones 20.004
De 16 a 24 anys 2.427
De 25 a 34 anys 5.661
De 35 a 44 anys 7.615
>44 anys 20.277
Agricultura 1.183
Indústria 3.584
Construcció 3.141
Serveis 26.057
Sense ocupació anterior 2.015
Baix nivell formatiu 7.968
Alt nivell formatiu 3.968
Atur registrat estrangers 9.663
Variació anual -32,34%
Taxa d'atur registrat (Novembre 2021) 9,72%
Homes 8,06%
Dones 11,63%
De 16 a 24 anys 7,48%
De 25 a 34 anys 8,60%
De 35 a 44 anys 8,07%
>44 anys 11,43%
Ocupats (2n Trim 2021) 334.169
Variació anual 7,48%
Variació quinquennal 4,75%
Homes 182.298
Dones 151.871
De 16 a 29 anys 47.074
De 30 a 44 anys 113.066
De 45 a 54 anys 87.177
> 55 anys 62.667
Estrangers 59.544
Beneficiaris prestacions (Octubre 2021) 26.323
Variació anual -37,08%
Nivell contributiu 14.722
Nivell assistencial (Subsidi) 10.297
Renda activa 1.304
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 72,77%
Taxa de cobertura nivell contributiu 40,70%
Taxa de cobertura nivell assistencial 28,47%
Taxa de cobertura renda activa 3,60%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE