Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Febrer 2021) 51.025
Variació anual 34,62%
Variació 2017-2021 14,79%
Homes 23.593
Dones 27.432
De 16 a 24 anys 5.079
De 25 a 34 anys 9.400
De 35 a 44 anys 11.637
>44 anys 24.909
Agricultura 1.629
Indústria 4.944
Construcció 4.322
Serveis 37.116
Sense ocupació anterior 3.014
Baix nivell formatiu 11.280
Alt nivell formatiu 5.363
Atur registrat estrangers 15.011
Variació anual 41,40%
Taxa d'atur registrat (Febrer 2021) 14,17%
Homes 12,42%
Dones 16,13%
De 16 a 24 anys 18,29%
De 25 a 34 anys 13,78%
De 35 a 44 anys 11,37%
>44 anys 15,41%
Ocupats (3r Trim 2020) 310.488
Variació anual -3,50%
Variació quinquennal 4,46%
Homes 169.323
Dones 141.165
De 16 a 29 anys 46.064
De 30 a 44 anys 114.510
De 45 a 54 anys 87.247
> 55 anys 62.569
Estrangers 54.095
Beneficiaris prestacions (Des. 2020) 39.225
Variació anual 21,09%
Nivell contributiu 23.789
Nivell assistencial (Subsidi) 14.042
Renda activa 1.394
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 78,97%
Taxa de cobertura nivell contributiu 47,89%
Taxa de cobertura nivell assistencial 28,27%
Taxa de cobertura renda activa 2,81%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE