Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Abril 2021) 48.648
Variació anual 6,55%
Variació 2017-2021 25,88%
Homes 22.414
Dones 26.234
De 16 a 24 anys 4.455
De 25 a 34 anys 8.593
De 35 a 44 anys 11.124
>44 anys 24.476
Agricultura 1.685
Indústria 4.721
Construcció 4.144
Serveis 34.958
Sense ocupació anterior 3.140
Baix nivell formatiu 11.107
Alt nivell formatiu 4.942
Atur registrat estrangers 14.620
Variació anual 17,18%
Taxa d'atur registrat (Abril 2021) 13,60%
Homes 11,87%
Dones 15,54%
De 16 a 24 anys 16,41%
De 25 a 34 anys 12,75%
De 35 a 44 anys 10,92%
>44 anys 15,18%
Ocupats (3r Trim 2020) 310.488
Variació anual -3,50%
Variació quinquennal 4,46%
Homes 169.323
Dones 141.165
De 16 a 29 anys 46.064
De 30 a 44 anys 114.510
De 45 a 54 anys 87.247
> 55 anys 62.569
Estrangers 54.095
Beneficiaris prestacions (Març 2021) 33.594
Variació anual 12,30%
Nivell contributiu 20.038
Nivell assistencial (Subsidi) 12.056
Renda activa 1.500
Programa d'activació per a l'ocupació ND
Taxa de cobertura total 67,69%
Taxa de cobertura nivell contributiu 40,37%
Taxa de cobertura nivell assistencial 24,29%
Taxa de cobertura renda activa 3,02%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE