Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Juliol 2022) 31.013
Variació anual -16,07%
Variació 2018-2022 -2,56%
Homes 13.428
Dones 17.585
De 16 a 24 anys 1.711
De 25 a 34 anys 4.801
De 35 a 44 anys 6.378
>44 anys 18.123
Agricultura 882
Indústria 3.430
Construcció 2.999
Serveis 21.509
Sense ocupació anterior 2.193
Baix nivell formatiu 6.670
Alt nivell formatiu 3.837
Atur registrat estrangers 7.925
Variació anual -19,84%
Taxa d'atur registrat (Juliol 2022) 8,69%
Homes 7,06%
Dones 10,54%
De 16 a 24 anys 6,32%
De 25 a 34 anys 7,50%
De 35 a 44 anys 7,08%
>44 anys 10,30%
Ocupats (1r Trim 2022) 325.947
Variació anual 5,13%
Variació quinquennal 5,56%
Homes 176.917
Dones 149.030
De 16 a 29 anys 52.722
De 30 a 44 anys 114.804
De 45 a 54 anys 91.912
> 55 anys 66.456
Estrangers 57.624
Beneficiaris prestacions (Juny 2022) 19.861
Variació anual -19,14%
Nivell contributiu 10.681
Nivell assistencial (Subsidi) 8.272
Renda activa 908
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 64,80%
Taxa de cobertura nivell contributiu 34,85%
Taxa de cobertura nivell assistencial 26,99%
Taxa de cobertura renda activa 2,96%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE