Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 49.291
Construcció 17.443
Serveis 178.119
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.327
Construcció 9.711
Serveis 43.039
Atur registrat (Abril 2023) 30.539
Variació anual -10,47%
Variació 2019-2023 -13,02%
Homes 13.171
Dones 17.368
De 16 a 24 anys 1.984
De 25 a 34 anys 4.672
De 35 a 44 anys 6.042
>44 anys 17.841
Agricultura 746
Indústria 3.469
Construcció 2.696
Serveis 21.303
Sense ocupació anterior 2.325
Baix nivell formatiu 6.481
Alt nivell formatiu 3.443
Atur registrat estrangers 7.901
Variació anual -13,40%
Taxa d'atur registrat (Abril 2023) 8,52%
Homes 6,92%
Dones 10,33%
De 16 a 24 anys 6,89%
De 25 a 34 anys 7,29%
De 35 a 44 anys 6,91%
>44 anys 10,00%
Ocupats (4t Trim 2022) 328.060
Variació anual 2,37%
Variació quinquennal 8,03%
Homes 177.330
Dones 150.705
De 16 a 29 anys 54.485
De 30 a 44 anys 112.745
De 45 a 54 anys 93.060
> 55 anys 67.745
Estrangers 59.490
Beneficiaris prestacions (Abril 2023) 23.327
Variació anual 9,88%
Nivell contributiu 12.878
Nivell assistencial (Subsidi) 9.531
Renda activa 918
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 76,38%
Taxa de cobertura nivell contributiu 42,17%
Taxa de cobertura nivell assistencial 31,21%
Taxa de cobertura renda activa 3,01%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE