Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Maig 2022) 32.355
Variació anual -30,52%
Variació 2018-2022 -6,75%
Homes 14.117
Dones 18.238
De 16 a 24 anys 1.930
De 25 a 34 anys 4.949
De 35 a 44 anys 6.627
>44 anys 18.849
Agricultura 1.013
Indústria 3.516
Construcció 2.957
Serveis 22.715
Sense ocupació anterior 2.154
Baix nivell formatiu 7.243
Alt nivell formatiu 3.550
Atur registrat estrangers 8.574
Variació anual -38,30%
Taxa d'atur registrat (Maig 2022) 9,17%
Homes 7,54%
Dones 11,02%
De 16 a 24 anys 7,20%
De 25 a 34 anys 7,85%
De 35 a 44 anys 7,39%
>44 anys 10,88%
Ocupats (4t Trim 2021) 320.459
Variació anual 5,24%
Variació quinquennal 8,41%
Homes 173.372
Dones 147.087
De 16 a 29 anys 51.797
De 30 a 44 anys 113.586
De 45 a 54 anys 90.065
> 55 anys 64.947
Estrangers 55.409
Beneficiaris prestacions (Abril 2022) 21.230
Variació anual -34,46%
Nivell contributiu 11.189
Nivell assistencial (Subsidi) 9.097
Renda activa 944
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 62,24%
Taxa de cobertura nivell contributiu 32,80%
Taxa de cobertura nivell assistencial 26,67%
Taxa de cobertura renda activa 2,77%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE