Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2024) 288.305
Variació anual 6,06%
Variació 2022-2024 10,75%
Agricultura 1.700
Indústria 55.020
Construcció 20.690
Serveis 210.890
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2024) 62.975
Variació anual 2,38%
Variació 2022-2024 2,67%
Agricultura 3.030
Indústria 4.285
Construcció 10.190
Serveis 45.460
Atur registrat (Abril 2024) 30.001
Variació anual -1,76%
Variació 2020-2024 -34,29%
Homes 12.978
Dones 17.023
De 16 a 24 anys 1.985
De 25 a 34 anys 4.627
De 35 a 44 anys 5.773
>44 anys 17.616
Agricultura 679
Indústria 3.528
Construcció 2.700
Serveis 20.723
Sense ocupació anterior 2.371
Baix nivell formatiu 6.030
Alt nivell formatiu 3.484
Atur registrat estrangers 7.760
Variació anual -1,78%
Taxa d'atur registrat (Abril 2024) 7,83%
Homes 6,40%
Dones 9,45%
De 16 a 24 anys 5,87%
De 25 a 34 anys 6,70%
De 35 a 44 anys 6,53%
>44 anys 9,19%
Ocupats (4t Trim 2023) 337.975
Variació anual 3,02%
Variació quinquennal 9,22%
Homes 182.165
Dones 155.780
De 16 a 29 anys 58.030
De 30 a 44 anys 112.335
De 45 a 54 anys 96.300
> 55 anys 71.380
Estrangers 63.195
Beneficiaris prestacions (Abril 2024) 23.988
Variació anual 2,83%
Nivell contributiu 13.322
Nivell assistencial (Subsidi) 9.926
Renda activa 740
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 79,96%
Taxa de cobertura nivell contributiu 44,41%
Taxa de cobertura nivell assistencial 33,09%
Taxa de cobertura renda activa 2,47%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE