Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Gener 2023) 32.952
Variació anual -8,72%
Variació 2019-2023 -15,99%
Homes 14.324
Dones 18.628
De 16 a 24 anys 2.355
De 25 a 34 anys 5.248
De 35 a 44 anys 6.699
>44 anys 18.650
Agricultura 783
Indústria 3.591
Construcció 2.782
Serveis 23.519
Sense ocupació anterior 2.277
Baix nivell formatiu 6.803
Alt nivell formatiu 3.945
Atur registrat estrangers 8.527
Variació anual -12,73%
Taxa d'atur registrat (Gener 2023) 8,85%
Homes 7,25%
Dones 10,66%
De 16 a 24 anys 7,85%
De 25 a 34 anys 7,90%
De 35 a 44 anys 7,33%
>44 anys 10,12%
Ocupats (3r Trim 2022) 339.273
Variació anual 3,49%
Variació quinquennal 6,32%
Homes 183.340
Dones 155.933
De 16 a 29 anys 55.973
De 30 a 44 anys 116.976
De 45 a 54 anys 95.847
> 55 anys 70.413
Estrangers 64.700
Beneficiaris prestacions (Des. 2022) 32.516
Variació anual 5,19%
Nivell contributiu 20.313
Nivell assistencial (Subsidi) 11.308
Renda activa 895
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 100,89%
Taxa de cobertura nivell contributiu 63,03%
Taxa de cobertura nivell assistencial 35,09%
Taxa de cobertura renda activa 2,78%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE