Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Maig 2021) 46.567
Variació anual 0,44%
Variació 2017-2021 26,71%
Homes 21.292
Dones 25.275
De 16 a 24 anys 3.824
De 25 a 34 anys 8.088
De 35 a 44 anys 10.679
>44 anys 23.976
Agricultura 1.573
Indústria 4.582
Construcció 4.038
Serveis 33.245
Sense ocupació anterior 3.129
Baix nivell formatiu 10.780
Alt nivell formatiu 4.754
Atur registrat estrangers 13.897
Variació anual 9,16%
Taxa d'atur registrat (Maig 2021) 13,10%
Homes 11,35%
Dones 15,06%
De 16 a 24 anys 14,42%
De 25 a 34 anys 12,09%
De 35 a 44 anys 10,53%
>44 anys 14,92%
Ocupats (3r Trim 2020) 310.488
Variació anual -3,50%
Variació quinquennal 4,46%
Homes 169.323
Dones 141.165
De 16 a 29 anys 46.064
De 30 a 44 anys 114.510
De 45 a 54 anys 87.247
> 55 anys 62.569
Estrangers 54.095
Beneficiaris prestacions (Abril 2021) 32.394
Variació anual ND
Nivell contributiu 19.175
Nivell assistencial (Subsidi) 11.599
Renda activa 1.620
Programa d'activació per a l'ocupació ND
Taxa de cobertura total 66,59%
Taxa de cobertura nivell contributiu 39,42%
Taxa de cobertura nivell assistencial 23,84%
Taxa de cobertura renda activa 3,33%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE