Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Agost 2021) 35.676
Variació anual -18,36%
Variació 2017-2021 3,54%
Homes 15.563
Dones 20.113
De 16 a 24 anys 1.937
De 25 a 34 anys 5.728
De 35 a 44 anys 7.908
>44 anys 20.103
Agricultura 1.006
Indústria 3.843
Construcció 3.515
Serveis 25.271
Sense ocupació anterior 2.041
Baix nivell formatiu 7.550
Alt nivell formatiu 4.625
Atur registrat estrangers 8.894
Variació anual -24,62%
Taxa d'atur registrat (Agost 2021) 10,35%
Homes 8,55%
Dones 12,36%
De 16 a 24 anys 7,87%
De 25 a 34 anys 8,88%
De 35 a 44 anys 8,02%
>44 anys 12,82%
Ocupats (3r Trim 2020) 310.488
Variació anual -3,50%
Variació quinquennal 4,46%
Homes 169.323
Dones 141.165
De 16 a 29 anys 46.064
De 30 a 44 anys 114.510
De 45 a 54 anys 87.247
> 55 anys 62.569
Estrangers 54.095
Beneficiaris prestacions (Agost 2021) 24.335
Variació anual -41,73%
Nivell contributiu 13.771
Nivell assistencial (Subsidi) 9.129
Renda activa 1.435
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 68,21%
Taxa de cobertura nivell contributiu 38,60%
Taxa de cobertura nivell assistencial 25,59%
Taxa de cobertura renda activa 4,02%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE