Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
Programa
XIFRA

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2023) 295.700
Variació anual 2,98%
Variació 2021-2023 9,63%
Agricultura 1.570
Indústria 55.140
Construcció 20.470
Serveis 218.515
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2023) 63.100
Variació anual 0,55%
Variació 2021-2023 1,20%
Agricultura 3.035
Indústria 4.300
Construcció 10.140
Serveis 45.620
Atur registrat (Agost 2023) 29.832
Variació anual -7,36%
Variació 2019-2023 -7,08%
Homes 12.847
Dones 16.985
De 16 a 24 anys 1.778
De 25 a 34 anys 4.600
De 35 a 44 anys 5.826
>44 anys 17.628
Agricultura 664
Indústria 3.468
Construcció 2.840
Serveis 20.648
Sense ocupació anterior 2.212
Baix nivell formatiu 5.984
Alt nivell formatiu 4.190
Atur registrat estrangers 7.135
Variació anual -9,05%
Taxa d'atur registrat (Agost 2023) 8,13%
Homes 6,59%
Dones 9,89%
De 16 a 24 anys 6,06%
De 25 a 34 anys 7,00%
De 35 a 44 anys 6,60%
>44 anys 9,62%
Ocupats (1r Trim 2023) 336.905
Variació anual 3,36%
Variació quinquennal 8,28%
Homes 182.225
Dones 154.680
De 16 a 29 anys 56.255
De 30 a 44 anys 114.820
De 45 a 54 anys 95.680
> 55 anys 70.170
Estrangers 63.225
Beneficiaris prestacions (Juliol 2023) 22.241
Variació anual 6,99%
Nivell contributiu 13.259
Nivell assistencial (Subsidi) 8.147
Renda activa 835
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 76,43%
Taxa de cobertura nivell contributiu 45,57%
Taxa de cobertura nivell assistencial 28,00%
Taxa de cobertura renda activa 2,87%

Font: XIFRA - Diputaci& de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE