Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
Programa
XIFRA

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Abril 2022) 34.111
Variació anual -29,88%
Variació 2018-2022 -7,29%
Homes 15.034
Dones 19.077
De 16 a 24 anys 2.293
De 25 a 34 anys 5.365
De 35 a 44 anys 7.018
>44 anys 19.435
Agricultura 1.099
Indústria 3.615
Construcció 3.094
Serveis 24.087
Sense ocupació anterior 2.216
Baix nivell formatiu 7.645
Alt nivell formatiu 3.758
Atur registrat estrangers 9.124
Variació anual -37,59%
Taxa d'atur registrat (Abril 2022) 9,62%
Homes 7,99%
Dones 11,47%
De 16 a 24 anys 8,45%
De 25 a 34 anys 8,45%
De 35 a 44 anys 7,80%
>44 anys 11,18%
Ocupats (4t Trim 2021) 320.459
Variació anual 5,24%
Variació quinquennal 8,41%
Homes 173.372
Dones 147.087
De 16 a 29 anys 51.797
De 30 a 44 anys 113.586
De 45 a 54 anys 90.065
> 55 anys 64.947
Estrangers 55.409
Beneficiaris prestacions (Abril 2022) 21.230
Variació anual -34,46%
Nivell contributiu 11.189
Nivell assistencial (Subsidi) 9.097
Renda activa 944
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 62,24%
Taxa de cobertura nivell contributiu 32,80%
Taxa de cobertura nivell assistencial 26,67%
Taxa de cobertura renda activa 2,77%

Font: XIFRA - Diputaci& de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE