Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
Programa
XIFRA

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2023) 272.755
Variació anual 4,07%
Variació 2021-2023 7,28%
Agricultura 1.630
Indústria 54.690
Construcció 19.995
Serveis 196.445
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2023) 62.220
Variació anual 0,78%
Variació 2021-2023 1,10%
Agricultura 3.030
Indústria 4.260
Construcció 10.155
Serveis 44.770
Atur registrat (Març 2024) 30.704
Variació anual -4,14%
Variació 2020-2024 -21,83%
Homes 13.331
Dones 17.373
De 16 a 24 anys 2.258
De 25 a 34 anys 4.711
De 35 a 44 anys 5.928
>44 anys 17.807
Agricultura 682
Indústria 3.580
Construcció 2.716
Serveis 21.342
Sense ocupació anterior 2.384
Baix nivell formatiu 6.074
Alt nivell formatiu 3.691
Atur registrat estrangers 7.865
Variació anual -5,57%
Taxa d'atur registrat (Març 2024) 8,33%
Homes 6,82%
Dones 10,03%
De 16 a 24 anys 7,13%
De 25 a 34 anys 7,15%
De 35 a 44 anys 6,89%
>44 anys 9,62%
Ocupats (4t Trim 2023) 337.975
Variació anual 3,02%
Variació quinquennal 9,22%
Homes 182.165
Dones 155.780
De 16 a 29 anys 58.030
De 30 a 44 anys 112.335
De 45 a 54 anys 96.300
> 55 anys 71.380
Estrangers 63.195
Beneficiaris prestacions (Febrer 2024) 31.837
Variació anual -1,48%
Nivell contributiu 18.232
Nivell assistencial (Subsidi) 12.847
Renda activa 750
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 101,38%
Taxa de cobertura nivell contributiu 58,06%
Taxa de cobertura nivell assistencial 40,91%
Taxa de cobertura renda activa 2,39%

Font: XIFRA - Diputaci& de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE