Contractació registrada
Contractes. Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:                
Sexe 2020, Març 2021, Març Variació % 2020, Març % 2021, Març %Variació
Homes 9.088 10.245 1.157 53,65% 52,77% 6,83%
Dones 7.853 9.168 1.315 46,35% 47,23% 7,76%
TOTAL 16.941 19.413 2.472 100,00% 100,00% 14,59%
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Departament de Treball i Afers Socials