Contractació registrada
Contractes. Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:                
Sexe 2020, Setembre 2021, Setembre Variació % 2020, Setembre % 2021, Setembre %Variació
Homes 11.060 14.531 3.471 52,39% 52,47% 31,38%
Dones 10.049 13.165 3.116 47,61% 47,53% 31,01%
TOTAL 21.109 27.696 6.587 100,00% 100,00% 31,20%
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Departament de Treball i Afers Socials