Contractació registrada
Contractes. Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:                
Sexe 2020, Gener 2021, Gener Variació % 2020, Gener % 2021, Gener %Variació
Homes 11.448 8.785 -2.663 52,65% 53,37% -12,25%
Dones 10.297 7.677 -2.620 47,35% 46,63% -12,05%
TOTAL 21.745 16.462 -5.283 100,00% 100,00% -24,30%
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Departament de Treball i Afers Socials