Contractació registrada
Contractes. Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:                
Sexe 2023, Gener 2024, Gener Variació % 2023, Gener % 2024, Gener %Variació
Homes 8.675 9.764 1.089 53,41% 53,92% 12,55%
Dones 7.567 8.344 777 46,59% 46,08% 10,27%
TOTAL 16.242 18.108 1.866 100,00% 100,00% 11,49%
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d'Empresa i Treball