Població activa local registrada
Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2023, trimestre 3
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Edat Homes Dones Total
De 16 a 24 anys 18.028 14.813 32.841
De 25 a 34 anys 35.985 32.398 68.383
De 35 a 44 anys 46.917 43.031 89.948
De 45 a 54 anys 57.033 50.015 107.048
De 55 a 64 anys 44.998 39.629 84.627
TOTAL 202.961 179.886 382.847
  Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (BCN), a partir de la taxa d'atur registral del Departament d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social.