Població activa local registrada
Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2022, trimestre 4
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Edat Homes Dones Total
De 16 a 24 anys 15.588 13.437 29.025
De 25 a 34 anys 33.636 30.824 64.460
De 35 a 44 anys 46.208 41.675 87.883
De 45 a 54 anys 53.989 46.779 100.768
De 55 a 64 anys 41.881 36.273 78.154
TOTAL 191.302 168.988 360.290
  Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (BCN), a partir de la taxa d'atur registral del Departament d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social.