Població activa local registrada
Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2022, trimestre 1
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Edat Homes Dones Total
De 16 a 24 anys 15.148 12.692 27.840
De 25 a 34 anys 33.833 31.115 64.948
De 35 a 44 anys 47.975 43.081 91.056
De 45 a 54 anys 53.988 46.539 100.527
De 55 a 64 anys 41.492 35.738 77.230
TOTAL 192.436 169.165 361.601
  Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (BCN), a partir de la taxa d'atur registral del Departament d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social.