Població activa local registrada
Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2023, trimestre 1
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Edat Homes Dones Total
De 16 a 24 anys 16.419 13.528 29.947
De 25 a 34 anys 34.644 31.458 66.102
De 35 a 44 anys 46.573 42.304 88.877
De 45 a 54 anys 55.229 47.940 103.169
De 55 a 64 anys 43.179 37.661 80.840
TOTAL 196.044 172.891 368.935
  Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (BCN), a partir de la taxa d'atur registral del Departament d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social.