Fitxa de l'entitat

Entitats organitzadores > Fitxa de l'entitat

Fundació Privada Carl Faust

Passeig de Carles Faust, 9
Blanes - Selva
Telèfon: 972330826
Fax: 972330826
marimurtra.divulgacio@gmail.com
www.marimurtra.cat

Activitats organitzades

Aquesta entitat ha organitzat 4 activitats