Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Emys

Crta. Santa Coloma, km 21
Riudarenes - Selva
Telèfon: 972164957
Fax:
educacio@fundacioemys.org
www.fundacioemys.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Anem a buscar el tresor d'en Serrallonga


Descripció breu:

Els alumnes seran aspirants a bandolers que hauran d'anar a cercar al bosc l'autèntic tresor de Serrallonga, amb l'ajut d'un plànol i de diferents pistes. Aquest no és un tresor de joies i diners, sinó que el constitueixen els mateixos boscos de les Guilleries.


Lloc o equipament:

Sant Hilari Sacalm, entorns naturals i camins de bosc propers al municipi


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

3 h


Preu/alumne original:

7 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

Fomentar l'aprenentatge actiu i vivencial en el medi. Contribuir al desenvolupament de l'autonomia personal de l'alumne: situació i orientació en l'espai a partir del cos i per mitjà d'altres punts referencials de l'entorn i de codis de representació. Descobrir i identificar els principals elements naturals del bosc analitzant-ne les característiques i les relacions més rellevants. Relacionar-se amb el medi a partir dels sentits identificant olors, textures, sons i gustos.


Descripció de l'activitat:

Joc de descoberta per mitjà de pistes en què cada nova pista que es dona empeny l'alumne a dur a terme una observació i una exploració actives, a partir del contacte directe amb la natura. Se segueix una ruta circular del plànol del tresor en què cada pista comporta parar-se i fer una recerca per omplir la bossa del tresor. Es fomenten actituds de respecte, interès i estimació envers els elements del marc natural i social. Com que es treballa en grups petits (quadrilles), s'ajuda els participants a desenvolupar les competències socials de saber conviure, comunicar correctament les idees, prendre decisions i saber-les acatar. Després de dinar s'organitzen petits jocs de bandolers. Els alumnes de cicle mitjà i cicle superior aprendran nocions de supervivència al bosc (recerca d'aigua i menjar, herbes remeieres per guarir-se, etc.). Activitat molt recomanable de fer a la tardor o la primavera.


Materials utilitzats:

Plànol de mida DIN A3 per aprendre a orientar-se amb adhesius que els alumnes hi aniran col·locant a mesura que es vagin localitzant les pistes; quadern de camp per a cicle mitjà i cicle superior amb mapa, plànol del tresor i ajuda de pistes per a la descoberta del tresor; bossa per guardar-hi allò que els alumnes identifiquin com a tresor; mocadors de bandolers per als alumnes; diplomes d'aspirants a bandolers i cordes per delimitar espais que caldrà seguir amb els ulls tapats.


Mecanismes d'avaluació:

L'avaluació es fa mitjançant una enquesta en format digital que s'entrega al professorat i en la qual es revisen la durada, l'organització, els materials de suport, el contingut, les dinàmiques, l'educador, etc. Un cop es fa el retorn, es guarda amb el resum de l'activitat elaborat per l'educador que ha dirigit la sessió. D'aquesta manera, podem anar millorant i polint els tallers.


Observacions:

Cal dur calçat i roba còmodes, així com roba d'abric segons l'estació de l'any i el lloc on es desenvolupa l'activitat. Hi ha un espai a prop d'on es fa l'activitat on es pot dinar, amb taules, una font, un espai d'herba i de bosc.