Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

TERREGADA. Maite Domènech Llansola

Camp de l'Arbre, 4
Armentera, l' - Alt Empordà
Telèfon: 666435350
Fax:

www.terregada.net
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

De cap a la bassa!


Descripció breu:

Amb l'ajuda del salabret, botes d'aigua i lupes, investigarem qui viu a la bassa. Aquest ambient replet de larves, invertebrats, amfibis i algun rèptil ens farà conèixer la xarxa tròfica que hi viu. En petits grupets capturarem algun d'aquests animalons, en coneixerem les característiques i n'apreciarem la vàlua ecològica. Acabarem l'activitat amb un joc en què descobrirem les relacions que es donen en aquest ambient.


Lloc o equipament:

Dins l'àmbit biogeogràfic, l'activitat es durà a terme a l'ecosistema d'aigua dolça més proper a l'escola per poder desplaçar-se a peu. Les escoles de fora de l'àmbit es desplaçaran al Cortalet (Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà).


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3 h


Preu/alumne original:

8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Aprendre a observar i analitzar l'entorn que ens envolta. - Observar i interpretar diferents tipus de paisatges i reconèixer els elements naturals i antròpics que hi trobem. - Reconèixer alguns dels éssers vius que habiten l'ecosistema estudiat i conèixer-ne la interrelació amb el medi.


Descripció de l'activitat:

Coneixerem un ecosistema d'aigua dolça des de la globalitat, estudiant l'entorn que ens envolta i diferenciant els ambients naturals i antròpics, fins a l'especificitat, ja que mostrejarem uns metres d'ecosistema inundat i identificarem les espècies més característiques que hi viuen. Iniciarem l'activitat descobrint el nostre entorn i imaginant-nos com devia ser quan encara no estava tan antropitzat. Descobrirem quins materials trobem i com han arribat fins aquí. Després, amb l'ajuda de safates i salabrets, mostrejarem la riba de l'ecosistema i descobrirem quines espècies hi viuen. En capturarem algunes per poder-les observar i conèixer-ne les principals característiques. Acabarem l'activitat jugant amb les xarxes tròfiques per tal de relacionar de manera senzilla les espècies trobades entre elles i conèixer-ne l'alimentació.


Materials utilitzats:

Salabret, lupes, safates de plàstic, un mapa de situació, làmines identificatives de les espècies que observarem, elements per recrear un entorn antropitzat, material per al joc de la xarxa tròfica i quadern de l'alumne.


Mecanismes d'avaluació:

El mecanisme d'avaluació es divideix en dos: 1. L'educador durà a terme una avaluació interna de l'activitat mitjançant una fitxa d'indicadors. Abans d'acabar l'activitat, es farà una breu avaluació en grup per saber com ha anat el desenvolupament. L'objectiu és modificar, si cal, l'activitat per tal d'ajustar-la als objectius definits. 2. Els mestres responsables del grup hauran d'emplenar un qüestionari per avaluar l'activitat i proposar millores.


Observacions:

Es demanarà als alumnes que duguin botes d'aigua per poder posar els peus a l'aigua i roba de recanvi per a qualsevol imprevist.